Τηλέφωνα Νοσοκομείου

Εκτύπωση τηλεφωνικού καταλόγου

ΤΜΗΜΑΤΗΛΕΦΩΝΟFAXEMAIL
Τηλεφωνικό Κέντρο2313-324 314 / 100
Πύλη2313-324 131
Προσωπικό Ασφάλειας (Security)2313-324 300
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διοικητής2313-324 340dioikitis@psychothes.gr
Αναπληρωτής Διοικητής2313-324 311 / 365an_dioikitis@psychothes.gr
Τμήμα Γραμματείας Σ.Δ.-Προϊστάμενος2313-324 3452313-324 363gdsymb@psychothes.gr
Τμήμα Γραμματείας Σ.Δ.2313-324 346 / 3252313-324 363
Διευθυντής Διοικητικής Υπηρεσίας2313-324 3122313-324 383d_dioik@psychothes.gr
Υποδιευθύντρια Διοικητικού2313-324 3162313-324 383yd_dioik@psychothes.gr
Υποδιευθύντρια Οικονομικού2313-324 3172313-324 383yd_oikono@psychothes.gr
Προϊστάμενος Οικονομικού2313-324 3182313-324 383pr_oikono@psychothes.gr
Γραμματεία-Πρωτόκολλο2313-324 382 / 383protokolo@psychothes.gr
Τμήμα Πληροφορικής-Προϊστάμενος2313-324 1152313-324 361it@psychothes.gr
Τμήμα Πληροφορικής2313-324 360 / 370 / 3782313-324 361it1@psychothes.gr / it2@psychothes.gr
Γραφείο Προσωπικού-Προϊστάμενος2313-324 6192313-324 366prosop_pr@psychothes.gr
Γραφείο Προσωπικού2313-324 109 / 108 / 367 127 / 368 / 2202313-324 366prosopikou@psychothes.gr / psosop_iatr@psychothes.gr
Μισθοδοσία2313-324 357 / 356 / 355 / 3582313-324 169misthodosia@psychothes.gr
Λογιστήριο2313-324 113 / 101 / 373logistirio@psychothes.gr / kratiseis@psychothes.gr
Ταμείο2313-324 110 / 384tameio@psychothes.gr
Κλητήρας2313-324 381
Γραφείο Προμηθειών2313-324 112 / 377 / 374 / 3762313-324 375promithies2@psychothes.gr / prosfores@psychothes.gr / promithies@psychothes.gr
Γραφείο Διαχείρησης2313-324 1142313-324 375diaxeirisi@psychothes.gr
Τμήμα Κίνησης Ασθενών-Προϊστάμενος2313-324 3542313-324 175kin_asthenon@psychothes.gr
Τμήμα Κίνησης Ασθενών2313-324 352 / 353 / 1172313-324 175kiniseos_diax@psychothes.gr
kiniseos_stat@psychothes.gr
Γραφείο Νοσηλειών2313-324 1182313-324 175nosilia@psychothes.gr
Φωτοτυπικό2313-324 124
Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας2313-324 119 / 369reception@psychothes.gr
Γραφείο Εκπαίδευσης-Πολιτισμού- Έρευνας & Καινοτόμων Δράσεων (Γ.Ε.Π.Ε. & ΚΔ.)2313-324 156 / 1052313-324 163gepekd@psychothes.gr
ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας2313-324 341dir_iatr@psychothes.gr
Γραμματεία Ιατρικής Υπηρεσίας2313-324 2592313-324 259gr_iatr@psychothes.gr
Επιστημονικό Συμβούλιο-Γραμματεία Ιατρικής Υπηρεσίας2313-324 391 / 3252313-324 391epist_symb@psychothes.gr
Γραφείο Γυμναστών & Φυσιοθεραπευτών
(Γυμναστήριο)2313-324 210gym@psychothes.gr
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας2313-324 334dir_nosil@psychothes.gr
Γραμματεία Νοσηλευτικής Υπηρεσίας2313-324 3282313-324 389gr_nosil@psychothes.gr
Τομεάρχης Ά & Έ Νοσ/κού Τομέα2313-324 261ny_tom1@psychothes.gr
Τομεάρχης ΄Β & ΄Γ Νοσ/κού Τομέα2313-324 331ny_tom2@psychothes.gr
Τομεάρχης ΄Δ Νοσ/κού Τομέα2313-324 324ny_tom4@psychothes.gr
Νοσηλεύτρια Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων2313-324 205 / 608loimokseis@psychothes.gr
Γραφείο Επισκεπτριών Υγείας - Γιατρός Εργασίας2313-324 157ep_ygeias@psychothes.gr
Πρόγραμμα Χορήγησης Ειδικότητας Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας2313-324 273nos_sxoli@psychothes.gr
Ε.Ι. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
Γραμματεία-Ραντεβού- Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (Ειδικοτήτων)2313-324 167 / 689gr_eksiatr@psychothes.gr
Ε.Ι. Καρδιολογικό-Διευθυντής2313-324 388 / 285kardiology_dir@psychothes.gr
Ε.Ι. Καρδιολογικό2313-324 132
Ε.Ι. Νευρολογικό2313-324 128
Ε.Ι. Παθολογικό2313-324 129
Ε.Ι. Χειρουργικό-Διατροφολόγος2313-324 133
Προϊσταμένη-Νοσηλευτικός σταθμόςΤακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (Ειδικοτήτων)2313-324 130ei_eid_pro@psychothes.gr
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Συντονιστής Διευθυντής2313-324 326 / 2922313-324 326pathology_dir@psychothes.gr
Διευθυντής2313-324 284pathology_med1@psychothes.gr
Επιμελητής ΄Α2313-324 260pathology_med2@psychothes.gr
Επιμελητής ΄Β2313-324 364
Ειδικευόμενοι Παθολόγοι2313-324 2792313-324 607pathology_eidikey@psychothes.gr
Προϊσταμένη2313-324 2752313-324 291pathology_pr@psychothes.gr
Νοσηλευτικός Σταθμός2313-324 221 / 611
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Διευθυντής2313-324 1362313-3240135biolab_dir@psychothes.gr
Ειδικευόμενοι Ιατροί2313-324 137
Παρασκευαστές2313-324 135 / 395biolab@psychothes.gr
ΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ2313-324 286aktinologiko@psychothes.gr
ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Συντονιστής Διευθυντής2313-324 336neurolab@psychothes.gr
Διευθυντές & Επιμελητές Ά & ΄Β2313-324 617
Γραμματεία-Ραντεβού2313-324 2662313-324 267neurolab_ sec@psychothes.gr
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ2313-324 2152313-324 215farmakeio@psychothes.gr
Τ.Ε.Ι. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
Προϊστάμενος Τμήματος Γραμματείας2313-324 103pr_eksiatr@psychothes.gr
Προϊσταμένη Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων (Τ.Ε.Ι.)2313-324 120
Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων Ψυχ/τρικής2313-324 320 / 362
Ιατρείο Α΄2313-324 125
Ιατρείο Β΄2313-324 379
Ιατρείο Γ΄1313-324 380
Ιατρείο Δ΄2313-324 268
Ψυχολόγος Α΄2313-324 144
Ψυχολόγος Β΄2313-324 351
ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Προϊστάμενος Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.)2313-324 3022313-324 389 / 302epeigonta@psychothes.gr
Ιατρείο2313-324 123
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ2313-324 685 / 686
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ2313-324 287 / 620 / 247
Α' ΤΜΗΜΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
Συντονιστής Διευθυντής2313-324 330okseaA_dir@psychothes.gr
Επιμελητής Ά2313-324 232epimelitisa_aox@psychothes.gr
epimelitisb_aox@psychothes.gr
Γραφείο Ψυχιάτρων2313-324 121 / 150
Ειδικευόμενοι Ψυχίατροι2313-324 234docs_aox@psychothes.gr
Προϊσταμένη2313-324 307okseaA_pr@psychothes.gr
Νοσηλευτικός Σταθμός2313-324 235
Ψυχολόγος2313-324 238
Κοινωνική Λειτουργός2313-324 233
Β' ΤΜΗΜΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
Διευθυντής2313-324 303
Επιμελητης Α΄2313-324 236
Επιμελητης Β΄2313-324 3352313-324 335okseaB_dir@psychothes.gr
Ειδικευόμενοι2313-324 240
Προϊσταμένη- Νοσηλευτικός Σταθμός2313-324 237okseaB_pr@psychothes.gr
Ψυχολόγος & Κοινωνική Λειτουργός2313-324 255
Γ' ΤΜΗΜΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
Διευθυντής2313-324 341okseaC_dir@psychothes.gr
Επιμελητής Ά2313-324 3082313-324 308
Επιμελητής ΄Β2313-324 242
Ειδικευόμενοι Ιατροί2313-324 214
Προϊσταμένη- Νοσηλευτικός Σταθμός2313-324 244okseaC_pr@psychothes.gr
Ψυχολόγος2313-324 301
Κοινωνική Λειτουργός2313-324 243
Δ' ΤΜΗΜΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
Συντονιστής Διευθυντής2313-324 2692313-324 269okseaD_dir@psychothes.gr
Επιμελητής Ά2313-324 248
Επιμελητής ΄Β2313-324 306okseaD_med1@psychothes.gr
Ειδικός Ψυχίατρος ΄Δ Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας2313-324 693
Ειδικευόμενοι2313-324 304
Προϊσταμένη- Νοσηλευτικός Σταθμός2313-324 246okseaD_pr@psychothes.gr
Ψυχολόγος2313-324 305
Κοινωνική Λειτουργός2313-324 249
Β' ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
Γραμματεία2313-324 149
Διευθυντής Καθηγητής2313-324 3192310-655 941panepB_dir@psychothes.gr
Αναπληρωτής Διευθυντής Καθηγητής2313-324 148
Επιμελητής Ά2313-324 164
Ειδικευόμενοι Ψυχίατροι2313-324 192 / 139panepB_eidikey@psychothes.gr
Προϊσταμένη2313-324 151panepB_pr@psychothes.gr
Νοσηλευτικός Σταθμός2313-324 165 / 126 / 153
Ψυχολόγος2313-324 194
Κοινωνική Λειτουργός2313-324 227
Β' ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΕΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
Καθηγητής2313-324 222
Ιατρείο Έγκαιρης Παρέμβασης ΄Β Πανεπιστημιακή Μέσης Νοσηλείας Α.Π.Θ.2313-324 224
Ειδικευόμενοι Ψυχίατροι2313-324 192 / 139panepB_eidikey@psychothes.gr
Φυσιοθεραπεύτρια2313-324 158physbpanep@psychothes.
Νοσηλευτικός Σταθμός2313-324 152
Ψυχολόγος2313-324 194
Κοινωνική Λειτουργός2313-324 227
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΕΡΑΣ
Διευθυντής2313-324 263day_hosp_dir@psychothes.gr
Προϊσταμένη- Νοσηλευτικός Σταθμός2313-324 264day_hosp@@psychothes.gr
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ
Συντονιστής Διευθυντής2313-324 198epanentaxi_dir@psychothes.gr
Διευθυντής2313-324 1432313-324 143epanentaxi_doc1@psychothes.gr
Επιμελητές Ά2313-324 1452313-324 145
Προϊσταμένη2313-324 107epanentaxi_pr@psychothes.gr
Φαρμακειο2313-324 141
Νοσηλευτικός Σταθμός2313-324 140 / 315
Ψυχολόγος & Κοινωνική Λειτουργός2313-324 102
Χώρος Ασθενών2313-324 142
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
Διευθυντής2313-324 338paratinomeni_dir@psychothes.gr
Επιμελητής Ά2313-324 187 / 675 / 1952313-324 675
Προϊσταμένη2313-324 196paratinomeni_pr@psychothes.gr
Νοσηλευτικός Σταθμός2313-324 199 / 190
Κοινωνική Λειτουργός2313-324 187
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ
Συντονιστής Διευθυντής2313-324 323forensicunit_dir@psychothes.gr
Επιμελητής Ά2313-324 631forensicunit_doc@psychothes.gr
Γραφείο Ψυχιάτρων2313-324 282
Ειδικευόμενοι2313-324 629
Προϊσταμένη2313-324 313forensicunit_pro@psychothes.gr
Νοσηλευτικός Σταθμός2313-324 208 / 2132313-324 213
Ψυχολόγος &2313-324 211
Κοινωνική Λειτουργός2313-324 332
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΄΄ΙΑΝΟΣ΄΄
Διευθυντής, Τμήμα Αποκατάστασης Εξαρτημένων "Ιανός" DETOX2313-324 283detox_med@psychothes.gr
Γραμματεία, Τμήμα Αποκατάστασης Εξαρτημένων "Ιανός" DETOX2313-324 606
Προϊσταμένη-Νοσηλευτικός Σταθμός, Τμήμα Αποκατάστασης Εξαρτημένων "Ιανός" DETOX2313-324 186detox_pr@psychothes.gr
Νοσηλευτικός Σταθμός άνω ορόφου, Τμήμα Αποκατάστασης Εξαρτημένων "Ιανός" DETOX2313-324 257
Ψυχολόγος, Τμήμα Αποκατάστασης Εξαρτημένων "Ιανός" DETOX2313-324 673
Κοινωνική Λειτουργός, Τμήμα Αποκατάστασης Εξαρτημένων "Ιανός" DETOX2313-324 271
Υποδοχή, Τμήμα Αποκατάστασης Εξαρτημένων "Ιανός" DETOX2313-324 612
Γραμματεία & Γραφείο Διεπιστημονικής Ομάδας, Πολυδύναμο Κέντρο Ημέρας & Μονάδα Διπλής Διάγνωσης & Πρόγραμμα Στήριξης "Ιανός"2313-324 188grpkh_ianos@psychothes.gr
Ψυχολόγος, Πολυδύναμο Κέντρο Ημέρας & Μονάδα Διπλής Διάγνωσης & Πρόγραμμα Στήριξης "Ιανός"2313-324 183psypkh_ianos@psychothes.gr
Κοινωνική Λειτουργός, Πολυδύναμο Κέντρο Ημέρας & Μονάδα Διπλής Διάγνωσης & Πρόγραμμα Στήριξης "Ιανός"2313-324 185koinyp_ianos@psychothes.gr
Π.Ε.Θ.Ε.Α "ΑΡΓΩ"
Συντονιστής Διευθυντής, Π.Ε.Θ.Ε.Α "ΑΡΓΩ"2313-324 321argo_dir@psychothes.gr
Γραμματεία, Π.Ε.Θ.Ε.Α "ΑΡΓΩ"2313-324 6512313-324 651argo@psychothes.gr
Υποδοχή, Π.Ε.Θ.Ε.Α "ΑΡΓΩ"2313-324 650
Γραφείο Εκπαίδευσης, Π.Ε.Θ.Ε.Α "ΑΡΓΩ"2313-324 646 / 647
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Π.Ε.Θ.Ε.Α "ΑΡΓΩ"2313-324 648
Γραφείο Προώθησης στην αγορά, Π.Ε.Θ.Ε.Α "ΑΡΓΩ"2313-324 649
Πολυχώρος Απασχόλησης, Π.Ε.Θ.Ε.Α "ΑΡΓΩ"2313-324 202
Ομάδα Μαύρου Θεάτρου, Π.Ε.Θ.Ε.Α "ΑΡΓΩ"2313-324 193
Π.Ε.Θ.Ε.Α "ΑΡΓΩ" - Μονάδα Σχολικής Εκπαίδευσης2313-324 339 / 184sxolioaa@psychothes.gr
Ξυλουργική Μονάδα, Π.Ε.Θ.Ε.Α "ΑΡΓΩ"2313-324 614
ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ¨ΜΕΘΕΞΙΣ¨
Διευθυντής, Κλινικό Τμήμα Αντιμετώπισης της Αλκοολεξάρτησης "Μέθεξις"2313-324 342methexis_dir@psychothes.gr
Γραμματεία, Κλινικό Τμήμα Αντιμετώπισης της Αλκοολεξάρτησης "Μέθεξις"2313-324 653
Επιμελητής B', Κλινικό Τμήμα Αντιμετώπισης της Αλκοολεξάρτησης "Μέθεξις"2313-324 656
Ειδικευόμενοι Ψυχίατροι, Κλινικό Τμήμα Αντιμετώπισης της Αλκοολεξάρτησης "Μέθεξις"2313-324 659
Προϊσταμένη - Νοσηλευτικός Σταθμός, Κλινικό Τμήμα Αντιμετώπισης της Αλκοολεξάρτησης "Μέθεξις"2313-324 6542313-324 660methexis_pr@psychothes.gr
Ψυχολόγος, Κλινικό Τμήμα Αντιμετώπισης της Αλκοολεξάρτησης "Μέθεξις"2313-324 655
Κοινωνική Λειτουργός, Κλινικό Τμήμα Αντιμετώπισης της Αλκοολεξάρτησης "Μέθεξις"2313-324 658
ΕΦΗΜΕΡΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ
Σαλόνι2313-324 160
Ειδικός Ψυχίατρος2313-324 168
Ειδικός Ψυχίατρος - κτίριο Οξέων2313-324 391
Ειδικευόμενος Μικροβιολόγος2313-324 250
Ειδικευόμενος Παθολόγος2313-324 128
Ειδικευόμενοι Ψυχίατροι Α'-Β'-Γ'-Δ'-Β' ΠΑΝ/ΚΗΣ2313-324 277 / 161 / 162 / 241 / 159
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Διευθυντής2313-324 372service@psychothes.gr
Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικού Μηχανολόγος - Μηχανικός2313-324 1162313-324 209michanikos1@psychothes.gr
Προϊστάμενος Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας-Μηχανολόγος - Μηχανικός2313-324 251bit@psychothes.gr / tech@psychothes.gr
Πολιτικός Μηχανικός2313-324 212tech2.pht@n3.syzefxis.gov.gr
Γραφείο Μηχανικών2313-324 262tech1.pht@n3.syzefxis.gov.gr
Τεχνική Υπηρεσία2313-324 347tech3@psychothes.gr
Υπεύθυνος Συνεργείων2313-324 111 / 2542313-324 387sinergia_tech@psychothes.gr
Ηλεκτρονικοί2313-324 155 / 280
Ηλεκτρολόγοι2313-324 296
Υδραυλικοί2313-324 298 / 299 / 288
Θερμαστές2313-324 180
Ξυλουργοί2313-324 289
Ψυκτικοί2313-324 272
ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Υπεύθυνος2313-324 1732313-324 173mprasinou@psychothes.gr
Ξυλογλυπτικό εργαστήριο - Στούντιο2313-324 672
Κηροποιείο2313-324 134
Συνεργείο Μηχανημάτων - Εργαλεία2313-324 1702313-324 170
Συσκευαστήριο2313-324 602
ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ
Υπεύθυνος μαγειρείων & αποθήκης τροφίμων2313-324 230
Διαιτολόγος2313-324 281
Τεχνολόγος Τροφίμων2313-324 603
Αποθήκη Τροφίμων2313-324 203
Μαγειρεία2313-324 201
ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΚΙΚΟΥ2313-324 274 / 295 / 681
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ & ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Προϊστάμενος2313-324 177
Γραφείο Επιστασίας & Γραφείο Ιματισμ.2313-324 682 / 176
Πλυντήρια & Σιδέρωτήρια2313-324 178
ΚΟΥΡΕΙΟ2313-324 171
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ2313-324 172
ΟΔΗΓΟΙ2313-324 1912313-324 191odigoi@psychothes.gr
Ε.Κ.Α.Β2313-324 204
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ2313-324 2522313-324 252lib@psychothes.gr
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ2313-324 206 / 2310-587 8322310-587 833psysomateiothess@gmail.com
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ - Κ.Ψ.Υ.ΒΔ/Τ
Γραμματεία2313-310 1002310-623 940bdtcenter_sec@psychothes.gr
Συντονιστής Διευθυντής2313-310 132bdtcenter_dir@psychothes.gr
Διευθυντής2313-310 134
Ψυχολόγοι2313-310 133 / 138 / 142
Νοσηλεύτριες2313-310 135 / 141
Επισκέπτρια Υγείας2313-310 131
Κοινωνικοί Λειτουργοί2313-310 136 / 137
Λογοπεδικός2313-310 139
ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ - Κ.Ψ.Υ.Δ/Τ
Γραμματεία2313-310 6002313-310 620dtcenter_sec@psychothes.gr
Διευθυντής2313-310 640
Αναπληρωτής Διευθυντής2313-310 643dtcenter_dir@psychothes.gr
Επιμελητής ΄Β2313-310 633
Ψυχολόγοι2313-310 630 / 642
Παιδαγωγός2313-310 645
Νοσηλεύτριες2313-310 641 / 637
Κοινωνικοί Λειτουργοί2313-310 631 / 644
Λογοθεραπεύτρια2313-310 634
Ψυχοθεραπεύτρια2313-310 635
Αίθουσα σεμιναρίων Κέντρο Ψυχικής Υγείας Δυτικού Τομέα - Κ.Ψ.Υ.Δ/Τ2313-310 639
Αίθουσα ομαδικής ψυχοθεραπείας - Καθρέπτης Κέντρο Ψυχικής Υγείας Δυτικού Τομέα - Κ.Ψ.Υ.Δ/Τ2313-310 638
ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ - Κ.Ψ.Υ.Κ/Τ
Γραμματεία2313-310 7002313-310 720ktcenter_sec@psychothes.gr
Συντονιστής Διευθυντής2313-310 740ktcenter_dir@psychothes.gr
Διευθυντής2313-310 736 / 731
Εργοθεραπευτρια2313-310 732
Ψυχολόγοι2313-310 741
Νοσηλευτικός Σταθμός2313-310 734
Οικογενειακή Θεραπεία2313-310 733
Νοσηλεύτριες2313-310 737
Κοινωνικοί Λειτουργοί2313-310 753
Εργοθεραπεύτρια & Λογοθεραπεύτρια2313-310 730
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΝΗΜΗΣ
Γραμματεία2313-310 7502313-310 722memory_center@psychothes.gr
Διευθυντής2313-310 751
Επιστημονικά Υπεύθυνη2313-310 751
Γραφείο Διεπιστημονικής Ομάδας2313-310 750
Εργαστήριο Εικαστικών2313-310 752
ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Γραμματεία-Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο2310-554 031 / 0332310-554 032iatro_paidag@psychothes.gr
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Γραμματεία2310-518 3502310-518 357family_support@psychothes.gr
Ψυχολόγοι2310-501 284
ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ
Γραμματεία2310-744 0172310-744 019kimopsype@psychothes.gr
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ & ΚΟΝΩΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ
Γραμματεία2310-554 0302310-519 432day_center@psychothes.gr
A' Μο.Ψ.Σ.Α.Τ.2313-310 745 / 746opsat_a@psychothes.gr
B' Μο.Ψ.Σ.Α.Τ.2313-310 7482313-310 748
A' Μο.Ψ.Σ.Ε.Τ.2313-310 749
B' Μο.Ψ.Σ.Ε.Τ.2313-310 7432313-310 721opsat_b@psychothes.gr
ΞΕΝΩΝΑΣ ¨ΝΟΣΤΟΣ¨
Ξενώνας Άνω Πόλης "Νόστος"2310-207 8832310-207 317nostos@psychothes.gr
ΞΕΝΩΝΑΣ ΄΄ΔΙΑΠΛΟΥΣ΄΄
Ξενώνας Ναυαρίνου "Διάπλους"2310-223 8162310-232124diaplous@psychothes.gr
Επιμελητής Ά, Στεγαστικές Δομές Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης "Διάπλους"2310-232 1242310-232 124
Ψυχολόγος, Στεγαστικές Δομές Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης "Διάπλους"2310-250 432
ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΄΄ΒΙΛΑ ΑΥΡΗΛΙΑ΄΄
Οικοτροφείο Πολίχνης "Βίλα Αυρηλία"2310-665 8282310-665 828polihni@psychothes.gr
ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΄΄ΖΕΦΥΡΟΣ΄΄
Οικοτροφείο Ευόσμου "Ζέφυρος"2310-778 6262310-387 267evosmos@psychothes.gr
ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΄΄ΑΜΑΛΘΕΙΑ΄΄
Οικοτροφείο Ν.Ιωνίας "Αμάλθεια"2310-784 2472310-784 115amaltheia@psychothes.gr
Καρτοτηλέφωνο/ Νοσηλευτικός Σταθμός2310-782 189
ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΄΄ΧΡΥΣΑΛΙΔΑ΄΄
Οικοτροφείο Περαίας "Χρυσαλλίδα"23920-72497
23920-7168423920-71620chrysalida@psychothes.gr
Καρτοτηλέφωνο23920-71621
ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΄΄ΑΛΚΥΟΝΗ΄΄
Οικοτροφείο Περαίας "Αλκυόνη"23920-2627323920-26273alkyoni@psychothes.gr
Καρτοτηλέφωνο23920-26163
Π.Ε.Θ.Ε.Α "ΑΡΓΩ"
Π.Ε.Θ.Ε.Α "ΑΡΓΩ" - Σταθμός Συμβουλευτικής2310-540 353
2310-226 7802310-540 353argo_stathmos@psychothes.gr
ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΛΚΟΟΛ ΤΖΟΓΟ & ΦΑΡΜΑΚΑ "ΜΕΘΕΞΙΣ"
Μονάδα Απεξάρτησης από Αλκοόλ2310-542 1412310-540 413alcohol@psychothes.gr
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΄΄ΙΑΝΟΣ΄΄
Τμήμα Αποκατάστασης Εξαρτημένων "ΙΑΝΟΣ" - Πολυδύναμος Συμβουλευτικός Σταθμός2310-550 919
2310-550 555infoianos@psychothes.gr
Τμήμα Αποκατάστασης Εξαρτημένων "ΙΑΝΟΣ" - Πολυδύναμος Συμβουλευτικός Σταθμός2310-550 555supervisor@psychothes.gr
Τμήμα Αποκατάστασης Εξαρτημένων "ΙΑΝΟΣ" Κέντρο Αρωγής2310-524 637
2310-550 798
Τμήμα Αποκατάστασης Εξαρτημένων "ΙΑΝΟΣ" Επανένταξη2310-554 452
Τμήμα Αποκατάστασης Εξαρτημένων "ΙΑΝΟΣ" Μονάδα Εξωτερικής Θεραπείας2310-540 289
Τμήμα Αποκατάστασης Εξαρτημένων "ΙΑΝΟΣ" - Θεραπευτική Κοινότητα Καρτερών (Θ.Κ.Κ.)23940-92444
23940-9237923940-92379karteres@psychothes.gr
ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.
Πρόεδρος2313-324 333koispethess@gmail.com
Λογιστήριο2313-324 625 / 626 / 327 / 628
Ταμείο2313-324 605
2310-588 7802310-588 784
Γραφείο Προμηθειών2313-324 634 / 636 / 6392313-324 640
Υποστηρικτική ομάδα (Ψυχολόγος & Κοινωνιολόγος & Εργασιοθεραπευτής)2313-324 643 / 683
Εργαστήρι Ζωγραφικής & Κορνίζας2313-324 207
Υπεύθυνος Αγροκτήματος2313-324 200
Εστιατόριο ΄΄Κιβωτός΄΄2313-324 182
Κυλικείο2313-324 253
Εργαστήρια Πολίχνης2310-665 832 / 2310-665 8622310-665 862

Μετάβαση στο περιεχόμενο