Τηλέφωνα Νοσοκομείου

ΤΜΗΜΑΤΗΛΕΦΩΝΟFAXEMAIL
Τηλεφωνικό Κέντρο2313-324 314 / 100
Πύλη2313-324 131 / 245
Προσωπικό Ασφάλειας (Security)2313-324 300
Διοικητής2313-324 340dioikitispsychothes.gr
Αναπληρωτής Διοικητής2313-324 311an_dioikitispsychothes.gr
Τμήμα Γραμματείας Σ.Δ.-Προϊστάμενος2313-324 3452313-324 363gdsymbpsychothes.gr
Τμήμα Γραμματείας Σ.Δ.2313-324 346 / 3252313-324 363
Διευθύντρια Διοικητικής Υπηρεσίας2313-324 3122313-324 383d_dioikpsychothes.gr
Υποδιευθύντρια Διοικητικού2313-324 3162313-324 383yd_dioikpsychothes.gr
Υποδιευθύντρια Οικονομικού2313-324 3172313-324 383yd_oikonopsychothes.gr
Προϊστάμενος Οικονομικού2313-324 3182313-324 383pr_oikonopsychothes.gr
Γραμματεία-Πρωτόκολλο2313-324 382 / 383protokolopsychothes.gr
Τμήμα Πληροφορικής-Προϊστάμενος2313-324 1152313-324 361itpsychothes.gr
Τμήμα Πληροφορικής2313-324 378 / 360 / 3702313-324 361it1psychothes.gr
it2psychothes.gr
Γραφείο Προσωπικού-Προϊστάμενος2313-324 1092313-324 366prosop_prpsychothes.gr
Γραφείο Προσωπικού2313-324 619 / 108 / 367 /1272313-324 366prosopikoupsychothes.gr
psosop_iatrpsychothes.gr
Μισθοδοσία2313-324 357 / 356 / 355 / 3582313-324 169misthodosiapsychothes.gr
Λογιστήριο2313-324 113 / 101 / 373logistiriopsychothes.gr
kratiseispsychothes.gr
Ταμείο2313-324 110 / 384tameiopsychothes.gr
Τιμαλφή2313-324 381
Γραφείο Προμηθειών2313-324 112 / 377 / 3742313-324 375promithies2psychothes.gr
prosforespsychothes.gr
promithiespsychothes.gr
Γραφείο Διαχείρησης2313-324 114 / 3762313-324 375diaxeirisipsychothes.gr
Τμήμα Κίνησης Ασθενών-Προϊστάμενος2313-324 3542313-324 175kin_asthenonpsychothes.gr
Τμήμα Κίνησης Ασθενών2313-324 352 / 353 / 1172313-324 175kiniseos_diaxpsychothes.gr
kiniseos_statpsychothes.gr
Γραφείο Νοσηλειών2313-324 1182313-324 175nosiliapsychothes.gr
Φωτοτυπικό2313-324 124
Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας2313-324 119 / 369receptionpsychothes.gr
Μονάδα Διαχείρησης Έργων2313-324 3712313-324 372europrogpsychothes.gr
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)2313-324 684kekpsychothes.gr
Γραφείο Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Έρευνας & Καινοτόμων Δράσεων (Γ.Ε.Π.Ε. & ΚΔ.)2313-324 156 / 1052313-324 163gepekdpsychothes.gr
infopsychothes.gr
Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας2313-324 324dir_iatrpsychothes.gr
Γραμματεία Ιατρικής Υπηρεσίας2313-324 2592313-324 259gr_iatrpsychothes.gr
Επιστημονικό Συμβούλιο-Γραμματεία Ιατρικής Υπηρεσίας2313-324 391 / 2522313-324 391epist_symbpsychothes.gr
Γραφείο Γυμναστών & Φυσιοθεραπευτών
(Γυμναστήριο)
2313-324 210gympsychothes.gr
Γραφείο Εργαθεραπευτών2313-324 635
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας2313-324 334dir_nosilpsychothes.gr
Γραμματεία Νοσηλευτικής Υπηρεσίας2313-324 3282313-324 389gr_nosilpsychothes.gr
Τομεάρχης Ά & Έ Νοσ/κού Τομέα2313-324 261ny_tom1psychothes.gr
Τομεάρχης ΄Β & ΄Γ Νοσ/κού Τομέα2313-324 331ny_tom2psychothes.gr
Τομεάρχης ΄Δ Νοσ/κού Τομέα2313-324 324ny_tom4psychothes.gr
Νοσηλεύτρια Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων2313-324 262loimokseispsychothes.gr
Γραφείο Επισκεπτριών Υγείας2313-324 157ep_ygeiaspsychothes.gr
Πρόγραμμα Χορήγησης Ειδικότητας Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας2313-324 273nos_sxolipsychothes.gr
Γραμματεία-Ραντεβού, Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (Ειδικοτήτων)2313-324 167gr_eksiatrpsychothes.gr
Προϊσταμένη-Νοσηλευτικός σταθμός, Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (Ειδικοτήτων)2313-324 130ei_eid_propsychothes.gr
Συντονιστής Διευθυντής, Παθολογικό Τμήμα2313-324 3262313-324 326pathology_dirpsychothes.gr
Διευθυντής, Παθολογικό Τμήμα2313-324 284pathology_med1psychothes.gr
Επιμελητής ΄Β, Παθολογικό Τμήμα2313-324 260pathology_med2psychothes.gr
Ιατρείο Ύπνου, Παθολογικό Τμήμα2313-324 344
Ειδικευόμενοι Παθολόγοι2313-324 279pathology_eidikeypsychothes.gr
Προϊσταμένη, Παθολογικό Τμήμα2313-324 275pathology_prpsychothes.gr
Νοσηλευτικός Σταθμός, Παθολογικό Τμήμα2313-324 221
Διευθυντής, Μικροβιολογικό Εργαστήριο2313-32401352313-3240135biolab_dirpsychothes.gr
Ειδικευόμενοι Ιατροί, Μικροβιολογικό Εργαστήριο2313-324 137
Παρασκευαστές, Μικροβιολογικό Εργαστήριο2313-324 135biolabpsychothes.gr
Ακτινολογικό Εργαστήριο2313-324 286aktinologikopsychothes.gr
Συντονιστής Διευθυντής, Νευροφυσιολογικό Εργαστήριο (Η.Ε.Γ.)2313-324 336neurolabpsychothes.gr
Διευθυντές & Επιμελητές Ά & ΄Β, Νευροφυσιολογικό Εργαστήριο (Η.Ε.Γ.)2313-324 617
Γραμματεία-Ραντεβού, Νευροφυσιολογικό Εργαστήριο (Η.Ε.Γ.)2313-324 2662313-324 267neurolab_ secpsychothes.gr
Φαρμακείο2313-324 2152313-324 215farmakeiopsychothes.gr
Προϊστάμενος Τμήματος Γραμματείας, Τακτικά Εξωτερικών Ιατρείων (Τ.Ε.Ι.)2313-324 103pr_eksiatrpsychothes.gr
Προϊσταμένη Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων (Τ.Ε.Ι.)2313-324 120
Γραμματεία Ραντεβού, Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (Τ.Ε.Ι.)2313-324 320
Προϊστάμενος Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.)2313-324 302epeigontapsychothes.gr
Συντονιστής Διευθυντής, Ά Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας2313-324 330okseaA_dirpsychothes.gr
Επιμελητής Ά, Ά Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας2313-324 232epimelitisa_aoxpsychothes.gr
epimelitisb_aoxpsychothes.gr
Ειδικευόμενοι Ψυχίατροι, Ά Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας2313-324 234docs_aoxpsychothes.gr
Προϊσταμένη, Ά Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας2313-324 233okseaA_prpsychothes.gr
Νοσηλευτικός Σταθμός, Ά Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας2313-324 235
Ψυχολόγος, Ά Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας2313-324 338
Κοινωνική Λειτουργός, Ά Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας2313-324 233
Διευθυντής, Καρδιολογική Μονάδα2313-324 285kardiology_dirpsychothes.gr
Αναισθησιολόγος, Χειρουργικό Τμήμα2313-324 247
Οδοντίατρος2313-324 287 / 620
Συντονιστής Διευθυντής, ΄Β Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας2313-324 3352313-324 335okseaB_dirpsychothes.gr
Διευθυντής, ΄Β Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας2313-324 236 / 303
Επιμελητής Ά, ΄Β Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας2313-324 240
Προϊσταμένη- Νοσηλευτικός Σταθμός,΄Β Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας2313-324 237okseaB_prpsychothes.gr
Ψυχολόγος & Κοινωνική Λειτουργός, ΄Β Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας2313-324 255
Διευθυντής, ΄Γ Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας2313-324 341okseaC_dirpsychothes.gr
Επιμελητής Ά, ΄Γ Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας2313-324 3082313-324 308
Επιμελητής ΄Β, ΄Γ Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας2313-324 242
Ειδικευόμενοι Ιατροί, ΄Γ Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας2313-324 243
Προϊσταμένη- Νοσηλευτικός Σταθμός, ΄Γ Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας2313-324 244okseaC_prpsychothes.gr
Ψυχολόγος, ΄Γ Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας2313-324 301
Κοινωνική Λειτουργός, ΄Γ Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας2313-324 214
Συντονιστής Διευθυντής, ΄Δ Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας2313-324 2692313-324 269okseaD_dirpsychothes.gr
Επιμελητής Ά, ΄Δ Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας2313-324 248 / 249
Επιμελητής ΄Β, ΄Δ Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας2313-324 306okseaD_med1psychothes.gr
Προϊσταμένη- Νοσηλευτικός Σταθμός, ΄Δ Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας2313-324 246okseaD_prpsychothes.gr
Ψυχολόγος, ΄Δ Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας2313-324 305
Κοινωνική Λειτουργός, ΄Δ Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας2313-324 304
Γραμματεία, ΄Β Πανεπιστημιακή Βραχείας Νοσηλείας Α.Π.Θ.2313-324 149
Διευθυντής Καθηγητής, ΄Β Πανεπιστημιακή Βραχείας Νοσηλείας Α.Π.Θ.2313-324 3192310-655 941panepB_dirpsychothes.gr
Αναπληρωτής Διευθυντής Καθηγητής, ΄Β Πανεπιστημιακή Βραχείας Νοσηλείας Α.Π.Θ.2313-324 148
Επιμελητής Ά, ΄Β Πανεπιστημιακή Βραχείας Νοσηλείας Α.Π.Θ.2313-324 164
Ειδικευόμενοι Ψυχίατροι, ΄Β Πανεπιστημιακή Βραχείας Νοσηλείας Α.Π.Θ.2313-324 192panepB_eidikeypsychothes.gr
Προϊσταμένη, ΄Β Πανεπιστημιακή Βραχείας Νοσηλείας Α.Π.Θ.2313-324 151panepB_prpsychothes.gr
Νοσηλευτικός Σταθμός, ΄Β Πανεπιστημιακή Βραχείας Νοσηλείας Α.Π.Θ.2313-324 165 / 126
Ψυχολόγος, ΄Β Πανεπιστημιακή Βραχείας Νοσηλείας Α.Π.Θ.2313-324 194
Κοινωνική Λειτουργός, ΄Β Πανεπιστημιακή Βραχείας Νοσηλείας Α.Π.Θ.2313-324 277
Καθηγητής, ΄Β Πανεπιστημιακή Μέσης Νοσηλείας Α.Π.Θ.2313-324 222
Ειδικευόμενοι Ψυχίατροι, ΄Β Πανεπιστημιακή Μέσης Νοσηλείας Α.Π.Θ.2313-324 192panepB_eidikeypsychothes.gr
Προϊσταμένη, ΄Β Πανεπιστημιακή Μέσης Νοσηλείας Α.Π.Θ.2313-324 158
Νοσηλευτικός Σταθμός, ΄Β Πανεπιστημιακή Μέσης Νοσηλείας Α.Π.Θ.2313-324 152
Ψυχολόγος, ΄Β Πανεπιστημιακή Μέσης Νοσηλείας Α.Π.Θ.2313-324 194
Κοινωνική Λειτουργός, ΄Β Πανεπιστημιακή Μέσης Νοσηλείας Α.Π.Θ.2313-324 227
Διευθυντής, Νοσοκομείο Ημέρας2313-324 263day_hosp_dirpsychothes.gr
Προϊσταμένη- Νοσηλευτικός Σταθμός, Νοσοκομείο Ημέρας2313-324 264day_hosppsychothes.gr
Συντονιστής Διευθυντής, Τμήμα Κοινωνικής Επανένταξης2313-324 315 epanentaxi_dirpsychothes.gr
Διευθυντής, Τμήμα Κοινωνικής Επανένταξης2313-324 1432313-324 143epanentaxi_doc1psychothes.gr
Επιμελητές Ά, Τμήμα Κοινωνικής Επανένταξης2313-324 1452313-324 145
Προϊσταμένη, Τμήμα Κοινωνικής Επανένταξης2313-324 141epanentaxi_prpsychothes.gr
Αν/ντρια, Τμήμα Κοινωνικής Επανένταξης2313-324 107
Νοσηλευτικός Σταθμός, Τμήμα Κοινωνικής Επανένταξης2313-324 140
Ψυχολόγος & Κοινωνική Λειτουργός, Τμήμα Κοινωνικής Επανένταξης2313-324 102
Φαρμακείο, Τμήμα Κοινωνικής Επανένταξης2313-324 142
Διευθυντής, Τμήμα Παρατεινόμενης Νοσηλείας2313-324 338paratinomeni_dirpsychothes.gr
Επιμελητής Ά, Τμήμα Παρατεινόμενης Νοσηλείας2313-324 187 / 6752313-324 675
Προϊσταμένη, Τμήμα Παρατεινόμενης Νοσηλείας2313-324 196paratinomeni_prpsychothes.gr
Νοσηλευτικός Σταθμός, Τμήμα Παρατεινόμενης Νοσηλείας2313-324 199
Κοινωνική Λειτουργός, Τμήμα Παρατεινόμενης Νοσηλείας2313-324 190
Συντονιστής Διευθυντής, Τμήμα Ψυχιατροδικαστικής2313-324 323forensicunit_dirpsychothes.gr
Επιμελητής Ά, Τμήμα Ψυχιατροδικαστικής2313-324 631forensicunit_docpsychothes.gr
Προϊσταμένη, Τμήμα Ψυχιατροδικαστικής2313-324 313forensicunit_propsychothes.gr
Νοσηλευτικός Σταθμός, Τμήμα Ψυχιατροδικαστικής2313-324 208
Ψυχολόγος & Κοινωνική Λειτουργός, Τμήμα Ψυχιατροδικαστικής2313-324 211
Φαρμακείο, Τμήμα Ψυχιατροδικαστικής2313-324 2132313-324 213
Διευθυντής, Τμήμα Αποκατάστασης Εξαρτημένων "Ιανός"2313-324 283detox_medpsychothes.gr
Γραμματεία, Τμήμα Αποκατάστασης Εξαρτημένων "Ιανός"2313-324 606
Προϊσταμένη-Νοσηλευτικός Σταθμός, Τμήμα Αποκατάστασης Εξαρτημένων "Ιανός"2313-324 186detox_prpsychothes.gr
Νοσηλευτικός Σταθμός άνω ορόφου, Τμήμα Αποκατάστασης Εξαρτημένων "Ιανός"2313-324 257
Ψυχολόγος, Τμήμα Αποκατάστασης Εξαρτημένων "Ιανός"2313-324 673
Κοινωνική Λειτουργός, Τμήμα Αποκατάστασης Εξαρτημένων "Ιανός"2313-324 271
Υποδοχή, Τμήμα Αποκατάστασης Εξαρτημένων "Ιανός"2313-324 612
Γραμματεία & Γραφείο Διεπιστημονικής Ομάδας, Πολυδύναμο Κέντρο Ημέρας & Μονάδα Διπλής Διάγνωσης & Πρόγραμμα Στήριξης2313-324 188grpkh_ianospsychothes.gr
Ψυχολόγος, Πολυδύναμο Κέντρο Ημέρας & Μονάδα Διπλής Διάγνωσης & Πρόγραμμα Στήριξης2313-324 183psypkh_ianospsychothes.gr
Κοινωνική Λειτουργός, Πολυδύναμο Κέντρο Ημέρας & Μονάδα Διπλής Διάγνωσης & Πρόγραμμα Στήριξης2313-324 185koinyp_ianospsychothes.gr
Συντονιστής Διευθυντής, Π.Ε.Θ.Ε.Α "ΑΡΓΩ"2313-324 321argo_dirpsychothes.gr
Γραμματεία, Π.Ε.Θ.Ε.Α "ΑΡΓΩ"2313-324 6512313-324 651argopsychothes.gr
Υποδοχή, Π.Ε.Θ.Ε.Α "ΑΡΓΩ"2313-324 650
Γραφείο Εκπαίδευσης, Π.Ε.Θ.Ε.Α "ΑΡΓΩ"2313-324 646 / 647
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Π.Ε.Θ.Ε.Α "ΑΡΓΩ"2313-324 648
Γραφείο Προώθησης στην αγορά, Π.Ε.Θ.Ε.Α "ΑΡΓΩ"2313-324 649
Πολυχώρος Απασχόλησης, Π.Ε.Θ.Ε.Α "ΑΡΓΩ"2313-324 202
Ομάδα Μαύρου Θεάτρου, Π.Ε.Θ.Ε.Α "ΑΡΓΩ" 2313-324 193
Π.Ε.Θ.Ε.Α "ΑΡΓΩ" - Μονάδα Σχολικής Εκπαίδευσης2313-324 339 / 184sxolioaapsychothes.gr
Ξυλουργική Μονάδα, Π.Ε.Θ.Ε.Α "ΑΡΓΩ"2313-324 614
Διευθυντής, Κλινικό Τμήμα Αντιμετώπισης της Αλκοολεξάρτησης "Μέθεξις"2313-324 342methexis_dirpsychothes.gr
Γραμματεία, Κλινικό Τμήμα Αντιμετώπισης της Αλκοολεξάρτησης "Μέθεξις"2313-324 653
Επιμελητής B', Κλινικό Τμήμα Αντιμετώπισης της Αλκοολεξάρτησης "Μέθεξις"2313-324 656
Ειδικευόμενοι Ψυχίατροι, Κλινικό Τμήμα Αντιμετώπισης της Αλκοολεξάρτησης "Μέθεξις"2313-324 659
Προϊσταμένη - Νοσηλευτικός Σταθμός, Κλινικό Τμήμα Αντιμετώπισης της Αλκοολεξάρτησης "Μέθεξις"2313-324 6542313-324 660methexis_prpsychothes.gr
Ψυχολόγος, Κλινικό Τμήμα Αντιμετώπισης της Αλκοολεξάρτησης "Μέθεξις"2313-324 655
Κοινωνική Λειτουργός, Κλινικό Τμήμα Αντιμετώπισης της Αλκοολεξάρτησης "Μέθεξις"2313-324 658
Γραμματεία, Τεχνική Υπηρεσία2313-324 111 / 2202313-324 387
Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικού2313-324 6822313-324 258servicepsychothes.gr
Προϊστάμενος Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας2313-324 347 / 290 / 292bitpsychothes.gr
Αρχιτέκτων - Μηχανικός2313-324 122architectpsychothes.gr
Μηχανολόγος - Μηχανικός2313-324 251techpsychothes.gr
Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος2313-324 116
Υπεύθυνος, Μονάδα Πρασίνου2313-324 1732313-324 173mprasinoupsychothes.gr
Ξυλογλυπτικό εργαστήριο - Στούντιο, Μονάδα Πρασίνου2313-324 672
Κηροποιείο, Μονάδα Πρασίνου2313-324 134
Συνεργείο Μηχανημάτων - Εργαλεία, Μονάδα Πρασίνου2313-324 1702313-324 170
Συσκευαστήριο, Μονάδα Πρασίνου2313-324 602
Υπεύθυνος μαγειρείων & αποθήκης τροφίμων, Τμήμα Διατροφής2313-324 230
Διαιτολόγος, Τμήμα Διατροφής2313-324 281
Τεχνολόγος Τροφίμων, Τμήμα Διατροφής2313-324 603
Μαγειρεία, Τμήμα Διατροφής2313-324 201
Προϊστάμενος, Γραφείο Επιστασίας & Γραφείο Ιματισμού2313-324 177
Πλυντήρια & Σιδέρωτήρια, Γραφείο Επιστασίας & Γραφείο Ιματισμού2313-324 178
Ραφείο, Γραφείο Επιστασίας & Γραφείο Ιματισμού2313-324 176
Κουρείο2313-324 171
Κομμωτήριο2313-324 172
Οδηγοί2313-324 1912313-324 191odigoipsychothes.gr
Ε.Κ.Α.Β2313-324 204
Βιβλιοθήκη2313-324 2522313-324 252libpsychothes.gr
Σωματείο Εργαζομένων2313-324 206
2310-587 832
2310-587 833psysomateiothessgmail.com
Εστιατόριο "ΚΙΒΩΤΟΣ"2313-324 182
Κυλικείο2313-324 253
Σ.Ο.Ψ.Υ.2313-324 615 / 616
2310-522 740
Γραμματεία, Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βορειοδυτικού Τομέα - Κ.Ψ.Υ.ΒΔ/Τ2313-310 1002310-623 940bdtcenter_secpsychothes.gr
Συντονιστής Διευθυντής, Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βορειοδυτικού Τομέα - Κ.Ψ.Υ.ΒΔ/Τ2313-310 132 bdtcenter_dirpsychothes.gr
Διευθυντής, Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βορειοδυτικού Τομέα - Κ.Ψ.Υ.ΒΔ/Τ2313-310 134
Ψυχολόγοι, Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βορειοδυτικού Τομέα - Κ.Ψ.Υ.ΒΔ/Τ2313-310 133 / 138 / 142
Νοσηλεύτριες, Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βορειοδυτικού Τομέα - Κ.Ψ.Υ.ΒΔ/Τ2313-310 135 / 141
Επισκέπτρια Υγείας, Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βορειοδυτικού Τομέα - Κ.Ψ.Υ.ΒΔ/Τ2313-310 131
Κοινωνικοί Λειτουργοί, Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βορειοδυτικού Τομέα - Κ.Ψ.Υ.ΒΔ/Τ2313-310 136 / 137
Λογοπεδικός, Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βορειοδυτικού Τομέα - Κ.Ψ.Υ.ΒΔ/Τ2313-310 139
Γραμματεία, Κέντρο Ψυχικής Υγείας Δυτικού Τομέα - Κ.Ψ.Υ.Δ/Τ2313-310 600dtcenter_secpsychothes.gr
Διευθυντής, Κέντρο Ψυχικής Υγείας Δυτικού Τομέα - Κ.Ψ.Υ.Δ/Τ2313-310 640
Αναπληρωτής Διευθυντής, Κέντρο Ψυχικής Υγείας Δυτικού Τομέα - Κ.Ψ.Υ.Δ/Τ2313-310 643dtcenter_dirpsychothes.gr
Επιμελητής ΄Β, Κέντρο Ψυχικής Υγείας Δυτικού Τομέα - Κ.Ψ.Υ.Δ/Τ2313-310 633
Ψυχολόγοι, Κέντρο Ψυχικής Υγείας Δυτικού Τομέα - Κ.Ψ.Υ.Δ/Τ2313-310 630 / 642
Παιδαγωγός, Κέντρο Ψυχικής Υγείας Δυτικού Τομέα - Κ.Ψ.Υ.Δ/Τ2313-310 645
Νοσηλεύτριες, Κέντρο Ψυχικής Υγείας Δυτικού Τομέα - Κ.Ψ.Υ.Δ/Τ2313-310 641 / 637
Κοινωνικοί Λειτουργοί, Κέντρο Ψυχικής Υγείας Δυτικού Τομέα - Κ.Ψ.Υ.Δ/Τ2313-310 631 / 644
Λογοθεραπεύτρια, Κέντρο Ψυχικής Υγείας Δυτικού Τομέα - Κ.Ψ.Υ.Δ/Τ2313-310 634
Ψυχοθεραπεύτρια, Κέντρο Ψυχικής Υγείας Δυτικού Τομέα - Κ.Ψ.Υ.Δ/Τ2313-310 635
Γραμματεία, Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κεντρικού Τομέα - Κ.Ψ.Υ.Κ/Τ2313-310 7002313-310 720ktcenter_secpsychothes.gr
Συντονιστής Διευθυντής, Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κεντρικού Τομέα - Κ.Ψ.Υ.Κ/Τ2313-310 736ktcenter_dirpsychothes.gr
Διευθυντής, Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κεντρικού Τομέα - Κ.Ψ.Υ.Κ/Τ2313-310 740 / 731
Παιδοψυχίατρος, Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κεντρικού Τομέα - Κ.Ψ.Υ.Κ/Τ2313-310 732
Ψυχολόγοι, Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κεντρικού Τομέα - Κ.Ψ.Υ.Κ/Τ2313-310 741
Παιδοψυχολόγος, Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κεντρικού Τομέα - Κ.Ψ.Υ.Κ/Τ2313-310 734
Παιδαγωγός, Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κεντρικού Τομέα - Κ.Ψ.Υ.Κ/Τ2313-310 733
Νοσηλεύτριες, Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κεντρικού Τομέα - Κ.Ψ.Υ.Κ/Τ2313-310 737
Κοινωνικοί Λειτουργοί, Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κεντρικού Τομέα - Κ.Ψ.Υ.Κ/Τ2313-310 753
Εργοθεραπεύτρια & Λογοθεραπεύτρια, Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κεντρικού Τομέα - Κ.Ψ.Υ.Κ/Τ2313-310 730
Γραμματεία, Κέντρο Ημερήσιας Απασχόλησης Ατόμων Με Διαταραχές Μνήμης2313-310 7502313-310 722memory_centerpsychothes.gr
Διευθυντής, Κέντρο Ημερήσιας Απασχόλησης Ατόμων Με Διαταραχές Μνήμης2313-310 751
Επιστημονικά Υπεύθυνη, Κέντρο Ημερήσιας Απασχόλησης Ατόμων Με Διαταραχές Μνήμης2313-310 751
Γραφείο Διεπιστημονικής Ομάδας, Κέντρο Ημερήσιας Απασχόλησης Ατόμων Με Διαταραχές Μνήμης2313-310 750
Εργαστήριο Εικαστικών, Κέντρο Ημερήσιας Απασχόλησης Ατόμων Με Διαταραχές Μνήμης2313-310 752
Γραμματεία, Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο2310-554 031 / 0332310-554 032iatro_paidagpsychothes.gr
Μέλη Διεπιστημονικής Ομάδας, Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρομε εσωτερική σύνδεση
Γραμματεία, Τμήμα Οικογενειακής Θεραπείας2310-518 3502310-518 357family_supportpsychothes.gr
Ψυχολόγοι, Τμήμα Οικογενειακής Θεραπείας2310-501 284
Μέλη Διεπιστημονικής Ομάδας, Τμήμα Οικογενειακής Θεραπείαςμε εσωτερική σύνδεση
Γραμματεία, Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παίδων-Εφήβων- Κι.Μο.Ψ.Υ.Π-Ε2310-744 0172310-542 147kimopsypepsychothes.gr
Μέλη Διεπιστημονικής Ομάδας, Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παίδων-Εφήβων- Κι.Μο.Ψ.Υ.Π-Εμε εσωτερική σύνδεση
Γραμματεία, Κέντρο Ημέρας & Κοινωνική Λέσχη2310-554 0302310-519 432day_centerpsychothes.gr
Μέλη Διεπιστημονικής Ομάδας, Κέντρο Ημέρας & Κοινωνική Λέσχημε εσωτερική σύνδεση
A' Μο.Ψ.Σ.Α.Τ.2313-310 745 / 746opsat_apsychothes.gr
B' Μο.Ψ.Σ.Α.Τ.2313-310 7482313-310 748
A' Μο.Ψ.Σ.Ε.Τ.2313-310 749
B' Μο.Ψ.Σ.Ε.Τ.2313-310 7432313-310 721opsat_bpsychothes.gr
Ξενώνας Άνω Πόλης "Νόστος"2310-207 8832310-207 317nostospsychothes.gr
Ξενώνας Ναυαρίνου "Διάπλους"2310-223 8162310-250 432diaplouspsychothes.gr
Επιμελητής Ά
Ψυχολόγος, Στεγαστικές Δομές Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης
2310-232 1242310-232 124
Οικοτροφείο Πολίχνης "Βίλα Αυρηλία"2310-665 8282310-665 828polihnipsychothes.gr
Οικοτροφείο Ευόσμου "Ζέφυρος"2310-778 6262310-387 267evosmospsychothes.gr
Οικοτροφείο Ν.Ιωανίας "Αμάλθεια"2310-784 2472310-784 115amaltheiapsychothes.gr
Καρτοτηλέφωνο2310-782 189
Οικοτροφείο Περαίας "Χρυσαλλίδα"23920-72497
23920-71684
23920-71620chrysalidapsychothes.gr
Καρτοτηλέφωνο23920-71621
Οικοτροφείο Περαίας "Αλκυόνη"23920-2627323920-26273alkyonipsychothes.gr
Καρτοτηλέφωνο23920-26163
Π.Ε.Θ.Ε.Α "ΑΡΓΩ" - Σταθμός Συμβουλευτικής2310-540 353
2310-226 780
2310-540 353argo_stathmospsychothes.gr
Μονάδα Απεξάρτησης από Αλκοόλ, Τζόγο & Φάρμακα - Συμβουλευτικός Θεραπευτικός2310-542 1412310-540 413alcoholpsychothes.gr
Τμήμα Αποκατάστασης Εξαρτημένων "ΙΑΝΟΣ" - Πολυδύναμος Συμβουλευτικός Σταθμός2310-550 919
2310-554 452
2310-540 289
2310-550 555infoianospsychothes.gr
Επιστημονικά Υπεύθυνος2310-550 555supervisorpsychothes.gr
Τμήμα Αποκατάστασης Εξαρτημένων "ΙΑΝΟΣ" - Θεραπευτική Κοινότητα Καρτερών (Θ.Κ.Κ.)23940-92444
23940-92379
23940-92379karterespsychothes.gr