Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” – Ψ.Ν.Θ.

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (Ψ.Ν.Θ.)

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης συνιστά Ειδικό Νοσοκομείο με εκτεταμένη δραστηριότητα στην παροχή υπηρεσιών στον ιδιότυπο χώρο της ψυχικής υγείας, τόσο μέσα από το Δίκτυο των Κοινοτικών Υπηρεσιών του που λειτουργούν στο νομό Θεσσαλονίκης όσο και με τη λειτουργία του ως φορέας Εκπαίδευσης.

Από 01/01/2013 τα λειτουργούντα υπό ενιαία διοίκηση διασυνδεόμενα Νοσοκομεία του ΕΣΥ: Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ.Παπανικολάου» και το «Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης», αποτελούν εφεξής αυτοτελές και ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία: «Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ.Παπανικολαου».

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας και παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε ερώτηση.

Σας ενημερώνουμε για την έναρξη του «Εξειδικευμένου Ιατρείου Ανθεκτικής Κατάθλιψης», που από 01.11.22, θα λειτουργεί 2 φορές μηνιαίως, κάθε 2η Τρίτη, στα Εξωτερικά Ιατρεία Ψυχιατρικής.

Προσέλευση, κατά προτίμηση, μέσω παραπομπής

Ψυχολογική Υποστήριξη & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

COVID-19


Σε εφαρμογή των μέτρων για τον περιορισμό μετάδοσης της Covid-19, σύμφωνα με το υπ. αριθμ. πρωτ.: ΟΙΚ. 60239/01-10-2021 έγγραφο οδηγιών του Υ.Υ., σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Ασθενείς που προσέρχονται για εξέταση δεν υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο covid-19 (δεν υποχρεούνται να επιδείξουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή PCR / RAPID Test).

2. Συνοδοί ασθενών για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών δεν υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο covid-19 (δεν υποχρεούνται να επιδείξουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή PCR / RAPID Test).

Μετάβαση στο περιεχόμενο