Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” – Ψ.Ν.Θ.

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης συνιστά Ειδικό Νοσοκομείο με εκτεταμένη δραστηριότητα στην παροχή υπηρεσιών στον ιδιότυπο χώρο της ψυχικής υγείας, τόσο μέσα από το Δίκτυο των Κοινοτικών Υπηρεσιών του που λειτουργούν στο νομό Θεσσαλονίκης όσο και με τη λειτουργία του ως φορέας Εκπαίδευσης.

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (Ψ.Ν.Θ.).

Από 01/01/2013 τα λειτουργούντα υπό ενιαία διοίκηση διασυνδεόμενα Νοσοκομεία του ΕΣΥ: Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ.Παπανικολάου» και το «Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης», αποτελούν εφεξής αυτοτελές και ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία: «Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ.Παπανικολαου».

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας και παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε ερώτηση.

Επείγουσα Ανακοίνωση

Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και αποκλειστικά στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊου και λαμβάνοντας υπόψη ότι με την ΠΝΠ, αρ. φύλ. 55/11-3-2020, αναβάλλονται οι συνεδριάσεις των υγειονομικών επιτροπών ΚΕΠΑ, ρυθμίζονται και παρατείνονται οι καταβολές προνοιακών επιδομάτων, ενώ προσωρινά αναστέλλεται η λειτουργία των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, δεν τίθεται ζήτημα έκδοσης πιστοποιητικών παρά μόνο για εξαιρετικούς λόγους, οι οποίοι θα υποβάλλονται και θα εξυπηρετούνται από την Υπηρεσία μας κατόπιν ραντεβού τηλεφωνικά ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος και στη συνέχεια εφόσον υπάρξει προσυνεννόηση θα διενεργείται η προσέλευση των πολιτών για εξυπηρέτηση.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2313324352
Email: kiniseos_stat@psychothes.gr

Ψυχολογική Υποστήριξη & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες