Ανακοινώσεις

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, στις κατηγορίες : α) ιατρού με θέση Συντονιστή Διευθυντή ή μοναδικού Διευθυντή Τμήματος ή Διευθυντή Τμήματος, στον οποίο έχουν ανατεθεί καθήκοντα προσωρινού προϊσταμένου, ή Καθηγητή, οποιασδήποτε βαθμίδας, Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή Εργαστηρίου, β) ιατρών με βαθμό Διευθυντή Ε.Σ.Υ., ή μελών ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή που δεν είναι Διευθυντές Πανεπιστημιακών Κλινικών ή Εργαστηρίων, και γ) ιατρού με  βαθμό Επιμελητή Α΄

Εκλογές για την ανάδειξη μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό  Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στις κατηγορίες : α) ιατρού με θέση Συντονιστή Διευθυντή ή μοναδικού Διευθυντή Τμήματος ή Διευθυντή Τμήματος, στον οποίο έχουν ανατεθεί καθήκοντα προσωρινού…

1Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Ψ.Ν.Θ. ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 6.380,00 € ΜΕ ΦΠΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ…

“Μιά βόλτα Μαζί”

(Οκτώβριος_ Δεκέμβριος 2023) Ολοκληρώθηκε ο δεύτερος κύκλος συνεργασίας του Ειδικού Κέντρου Πρόληψης και Αντιμετώπισης Διαταραχών Μνήμης, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης με το MOMus_ Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης_Συλλογή Κωστάκη. Το Μουσειακό πρόγραμμα “Μια βόλτα Μαζί”, αφορά τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα με…

Μετάβαση στο περιεχόμενο