Γραφείο Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Έρευνας & Καινοτόμων Δράσεων

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Το ΓΕΠΕ&ΚΔ στηρίζει την δημιουργία του στις φιλότιμες και φιλόδοξες προσπάθειες του Αναπληρωτή Διοικητή Ψ.Ν.Θ. Παπαθανασίου Παναγιώτη, για την ανάπτυξη ενός χώρου, που να προωθεί ολιστικά και να διευρύνει με συντονισμένες δράσεις, τους ορίζοντες της εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού του Νοσοκομείου. Ξεκίνησε την λειτουργία του τον Ιούλιο του 2010 με την υπ’ αριθ. 280 απόφαση του Διοικητή Ψ.Ν.Θ. Αναγνώστου Θωμά και με στόχο την συγκέντρωση υπό την σκέπη του, όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που αποσπασματικά υλοποιούνται στο χώρο του Ψ.Ν.Θ.

ΣΚΟΠΟΣ

 • Την ολιστική ανίχνευση αλλά και ανταπόκριση στις εκπαιδευτικές ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού του Νοσοκομείου.
 • Την παραγωγή και προώθηση της μη καταναλωμένης γνώσης που άπτεται του αντικειμένου της Ψυχικής Υγείας
 • Την οργάνωση και διοικητική υποστήριξη όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Νοσοκομείου.
 • Τον συντονισμό των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών προγραμμάτων και δράσεων που άπτονται του Ψ.Ν.Θ.
 • Την εμψυχωτική αγωγή και αισθητική καλλιέργεια των εμπλεκομένων με την ψυχική υγεία εντός του χώρου του Νοσοκομείου.
 • Την διεύρυνση του τομέα της έρευνας αλλά και την προώθηση των καινοτόμων δράσεων στο τομέα της Ψυχικής Υγείας ως πεδίο δράσης του Ψ.Ν.Θ.
 • Η ενίσχυση, ενθάρρυνση και προσαρμοστικότητα των εργαζομένων μέσω της εκπαίδευσης στις νέες προκλήσεις και αλλαγές του τομέα της Ψυχικής Υγείας
 • Η ανάπτυξη και προώθηση ενεργειών και πολιτικών για την προαγωγή της ψυχικής υγείας, την καταπολέμηση του στίγματος και την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων (ψυχικά πάσχοντες, εξαρτημένους, κ.λπ.)
 • Την αξιολόγηση όλων των προγραμμάτων εκπαίδευσης

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

gepekd_tmimata

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΛ.: 2313-324156
MAIL: gepekd@psychothes.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εκπαιδευτικά προγράμματα με επιδότηση ΛΑΕΚ
Υλοποιηθέντα
Ομαδοσυνεργατικά συστήματα διοίκησης στον τομέα της υγείας, διαχείριση εργασιακού χρόνου, διαχείριση εργασιακού άγχους, αισθητική και οπτική σύνταξη του χώρου εργασίας (13-12-2010 έως 20-12-2010)
Προς Υλοποίηση
Προγράμματα Εκπαίδευσης

ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ξεκίνησε την λειτουργία του το 1999 συμμετέχοντας στο Β’ ΚΠΣ . Έκτοτε υλοποίησε ένα μεγάλο αριθμό επιδοτούμενων μέσω Ευρωπαϊκών κονδυλίων προγραμμάτων κατάρτισης για τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου αλλά και για νεοδιοριζόμενους υπαλλήλους σε δομές της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης μέσω της σταδιακής εφαρμογής της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης και του προγράμματος «ΨΥΧΑΡΓΩΣ».

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Κ.Ε.Κ. είναι η προώθηση και υλοποίηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, αλλά και δραστηριοτήτων συναφών με αυτήν, όπως:

 • Έρευνες
 • Μελέτες
 • Ενέργειες προώθησης προγραμμάτων
 • Ημερίδες
 • Συνέδρια
 • Εκπαιδευτικά βοηθήματα για τους καταρτιζόμενους
 • Συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα
 • Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά επιδοτούμενα προγράμματα
 • Συμμετοχή σε διακρατικά επιδοτούμενα/χρηματοδοτούμενα από τη Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα
 • Συμμετοχή σε Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Δράσεις που χρηματοδοτούνται και από άλλα Διαρθρωτικά Ταμεία
 • Προώθηση και υποστήριξη της απασχόλησης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Σύμφωνα με την θεματική εξειδίκευση του φορέα πιστοποίησης και λειτουργίας του Κ.Ε.Κ., παρέχεται η δυνατότητα υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης στα ακόλουθα Θεματικά Πεδία:

 • Επαγγέλματα Υγείας & Πρόνοιας
 • Επαγγέλματα Οικονομίας και Διοίκησης
 • Επαγγέλματα Πληροφορικής

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

ΤΟ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης βρίσκεται σε διαδικασία πιστοποίησης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • Β΄ΚΠΣ
 • Γ΄ΚΠΣ
 • Γ΄ΚΠΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΛ.: 2313-324156
MAIL: gepekd@psychothes.gr

ΣΧΟΛΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ξεκίνησε την λειτουργία της στηριζόμενη στο άρθρο 5 του ν. 1579/1985 (Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας) και στην υπ’ αριθ. Α4/203/88 Υπουργική Απόφαση η οποία καθορίζει τους τομείς ανάπτυξης της νοσηλευτικής ειδικότητας καθώς και τον τρόπο χορήγησης αυτής ως εξειδίκευση στον νοσηλευτικό κλάδο.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένης νοσηλευτικής γνώσης σε θέματα πρόληψης ψυχικών νοσημάτων και αγωγής ψυχικής υγείας, με έμφαση στην νοσηλευτική διαχείριση των ψυχικά πασχόντων μέσα από ειδικούς και ενδεδειγμένους θεραπευτικούς και ψυχοθεραπευτικούς χειρισμούς.

Ως εκ τούτου η επιμόρφωση προσεγγίζει θέματα νοσηλείας ασθενών που εμφανίζουν ψυχική διαταραχή και εισάγονται ή παρακολουθούνται από κλινικές των ψυχιατρικών νοσοκομείων, ψυχιατρικές κλινικές γενικών νοσοκομείων ή και άλλες δομές όπως αυτές εντάσσονται και αναπτύσσονται στο πλαίσιο της ψυχοκοινωνικής επανένταξης και αποκατάστασης.

ΣΤΟΧΟΙ

Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι η διεύρυνση της εξειδικευμένης γνώσης στην ψυχική υγεία η οποία θα καταστήσει τους νοσηλευτές ικανούς, υπεύθυνους και αποτελεσματικούς συνεργάτες στο πλαίσιο της «θεραπευτικής διεπιστημονικής ομάδας», η λειτουργία της οποίας συμβάλλει στην άμεση αντιμετώπιση και αποκατάσταση της υγείας των ψυχικά πασχόντων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΛ.: 2313-324328
MAIL: nos_sxoli@psychothes.gr

ΜΟΝΑΔΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η Μονάδα Σχολικής Εκπαίδευσης ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Ψ.Ν.Θ., στην προσπάθειά του να προσφέρει όσο το δυνατόν περισσότερες και ποιοτικά ανώτερες υπηρεσίες στα μέλη των προγραμμάτων απεξάρτησης του Ψ.Ν.Θ. ή και άλλων προγραμμάτων.

ΣΚΟΠΟΣ

Η Μονάδα Σχολικής Εκπαίδευσης αποβλέπει στην παροχή της απαραίτητης σχολικής εκπαίδευσης (Βαθμίδας Γυμνασίου- Λυκείου και Επαγγελματικού Λυκείου) στα απεξαρτημένα άτομα, με στόχο:

να συμβάλλει στην ενίσχυση της απεξαρτησιακής προσπάθειας
να ενισχύσει την απόκτηση γνώσεων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
να βοηθήσει στην ένταξη των απεξαρτημένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
να διευκολύνει στην απόκτηση ενός βασικού τίτλου σπουδών

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι:

Εκπαίδευση (Βαθμίδας Γυμνασίου- Λυκείου και Επαγγελματικού Λυκείου)
Διεξαγωγή εξετάσεων στο χώρο της σχολικής μονάδας
Απονομή ισότιμο απολυτήριο αποφοίτησης

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Η Μονάδα Εκπαίδευσης στελεχώνεται από καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαφόρων ειδικοτήτων που έχουν προσληφθεί στο Ψ.Ν.Θ. το έργο των οποίων συνεπικουρείται από εκπαιδευτικούς της Διεύθυνσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΛ.: 2313-324339
MAIL: argo at psychothes.gr, sxolioaa at psychothes.gr

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Δημιουργήθηκε το 2009, αξιοποιώντας τους ανθρώπινους πόρους του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Η ίδρυση της Μονάδας Διαχείρισης Έργων έγινε με στόχο την έκδοση Πιστοποιητικού Διαχειριστικής Επάρκειας για την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Το Πιστοποιητικό εκδόθηκε στις 30/12/2009.

Η Μονάδα Διαχείρισης Έργων, σε συνεργασία με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου και το Οικονομικό Τμήμα, ασχολείται με την κατάρτιση ετήσιου προγράμματος έργων και ενεργειών. Κατόπιν συντάσσει και υποβάλλει Τεχνικά Δελτία στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές. Μετά την έγκριση των προγραμμάτων, η Μονάδα Διαχείρισης Έργων ασχολείται με την διοικητικο-οικονομική παρακολούθηση των έργων, μέχρι την ολοκλήρωσή τους. Τα έργα με τα οποία ασχολείται, αφορούν την μετεξέλιξη του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου και την ολοκλήρωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, καθώς και την περαιτέρω κατάρτιση των εργαζομένων στον χώρο της Ψυχικής Υγείας, σε συνεργασία με το ΚΕΚ και το Γραφείο Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Έρευνας & Καινοτόμων Δράσεων του ΨΝΘ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΛ.: 2313-324156
MAIL: gepekd@psychothes.gr

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝΣΧΕΣΕΩΝ

Στο πλαίσιο της διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του Γραφείου Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Έρευνας & Καινοτόμων Δράσεων, δημιουργείται το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων για την διευκόλυνση της οργάνωσης αλλά και την προώθηση των Εκπαιδευτικών, Πολιτιστικών, και Κοινωνικών ενεργειών και δράσεων του Ψ.Ν.Θ. και των δομών του.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2313-324156
MAIL: gepekd@psychothes.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ

Επικοινωνιακός σχεδιασμός α) για το ΨΝΘ, β) για μια συγκεκριμένη δομή/τμήμα εντός ή εκτός Ψ.Ν.Θ.
Σχεδιασμός επιστημονικών, πολιτιστικών, κοινωνικών εκδηλώσεων (ανεύρεση χώρου, επιμέλεια διοργάνωσης, προώθηση και προβολή εκδήλωσης).
Σύνταξη και αποστολή Δελτίων Τύπου στα ΜΜΕ
Διαμόρφωση και αποστολή επικοινωνιακού υλικού (press kit/media kit)
Επιμέλεια παραγωγής έντυπου υλικού, ειδικών εκδόσεων ή εκτυπωτικής εργασίας.
Σύνταξη κειμένων ενημέρωσης ιστοσελίδας και Δελτίων Τύπου ιστοσελίδας.
Ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων (σύνταξη ευχαριστήριων επιστολών, αποστολή ευχαριστήριου δώρου κλπ).
Σύνταξη Καταλόγου Διευθύνσεων για αποστολή προσκλήσεων (για θέματα κοινωνικά, πολιτιστικά, ψυχιατρικά, ιατρικά).
(Συν-) διοργάνωση εορτών, εγκαινίων, εκθέσεων,
Διευθέτηση της δημιουργίας περιπτέρου ή της συμμετοχής – παρουσίασης του ΨΝΘ ή κάποιας δομής σε μεγάλη διοργάνωση.
Έρευνα-Πολιτική χορηγών

ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

Αρχείο αποδελτιώσεων από τον Τύπο σχετικών με την εκδήλωση που υλοποιείται.
Αρχείο εκδηλώσεων και διοργανώσεων του ΨΝΘ (Δελτία Τύπου, αποδελτιώσεις).
Αρχείο φωτογραφικού υλικού για το ΨΝΘ
Αρχείο χορηγών
Οπτικοακουστικό αρχείο του ΨΝΘ.
Αρχείο έντυπου υλικού του ΨΝΘ
Οδηγοί Δημοσιότητας Κοινοτικών Προγραμμάτων
Οδηγός υπηρεσιών ΨΝΘ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πολιτιστικές Δραστηριότητες
Επιμορφωτικές Δραστηριότητες
Ημερίδες
Προγράμματα Κατάρτισης – Σεμινάρια
Συνέδρια
Διαλέξεις
Καλλιτεχνικές Δραστηριότητες
Εικαστικές Εκθέσεις
Παρουσιάσεις
Επιστημονικές Εκδόσεις
Βιβλία
Περιοδικά

ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Στο πλαίσιο της αξιοποίησης των εθελοντικών δυνατοτήτων των συλλόγων, των σωματείων, των ενεργών πολιτών και των εργαζομένων, το Γ.Ε.Π.Ε.& ΚΔ επιχείρησε την δημιουργία και ανάπτυξη του τομέα του εθελοντισμού, αρχικά σε άτυπη μορφή και με προοπτική την σύσταση της τυπικής του οργάνωσης, μέσω της σύμπραξης με συλλόγους και σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή και την σύσταση αυτόνομων μορφών διαχείρισης του συγκεκριμένου τομέα από τον φορέα μας, με την μορφή του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Για το θέμα του εθελοντισμού ισχύει ο Νόμος 3868/2010 (ΦΕΚ Α’/129/03.08.2010)άρθρα 11 & 12. Ωστόσο, ο φορέας μας δεν υλοποιεί, στην παρούσα φάση, εγκεκριμένο «Πρόγραμμα δράσης εθελοντών υγείας –κοινωνικής φροντίδας». Σε περίπτωση υλοποίησης τέτοιου προγράμματος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΛ.: 2313-324156
MAIL: gepekd@psychothes.gr

Για περισσότερες πληροφορίες: εδώ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Η Μονάδα Πρασίνου ξεκίνησε της λειτουργία της το 1997. Με την εφαρμογή των αρχών της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης επιχειρεί πειραματικά να συμβάλλει τόσο στην επαγγελματική αποκατάσταση των ψυχικά πασχόντων, όσο και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτών, με στόχο την κοινωνική επανένταξη και οικονομική ενίσχυση των χρόνιων ψυχικά πασχόντων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κόντος Κωνσταντίνος
ΤΗΛ. : 2313-324173
MAIL: m.prasinou@psychothes.gr

Για περισσότερες πληροφορίες: εδώ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΡΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ

Το Νοσοκομείο υλοποιεί οργανωμένα προγράμματα αποκατάστασης στα οποία προβλέπεται η χορήγηση κινήτρου επανένταξης ή θεραπευτικού χαρακτήρα σύμφωνα με τη Υπουργική Απόφαση Υ5α/1351/05-07-00.

Στα προγράμματα επανενταξιακού κινήτρου συμμετέχουν πρώην νοσηλευόμενοι ψυχικά πάσχοντες που πλέον φιλοξενούνται στις αποκαταστασιακές δομές της κοινότητας (προστατευμένα διαμερίσματα, ξενώνες & οικοτροφεία), ενώ στα προγράμματα θεραπευτικού κινήτρου συμμετέχουν ασθενείς που περιθάλπονται εντός του Νοσοκομείου.

Σύνολο ενεργών προγραμμάτων: 30
Σύνολο συμμετεχόντων ασθενών: 310

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τσιτουρίδου Μαρία

Μετάβαση στο περιεχόμενο