Ανακοινώσεις

Σύμπραξη για εικαστική θεραπεία ασθενών του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου

«Μια βόλτα μαζί!»: Ένα Μουσειακό πρόγραμμα με το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης και το Κέντρο Ημερήσιας Απασχόλησης Ατόμων με διαταραχές μνήμης Ένα πρωτοποριακό μουσειακό πρόγραμμα υλοποιείται για συνανθρώπους μας που διανύουν μια ευαίσθητη περίοδο της ζωής τους και μαζί τους οι…

Πανοραμική Ακτινογραφία Δοντιών

Σας ενημερώνουμε ότι, στο Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο του φορέα μας έχει τεθεί σε λειτουργία, από τα μέσα Φεβρουαρίου 2023, ψηφιακός ορθοπαντογράφος , στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της συνεχούς ανανέωσης του τεχνολογικού εξοπλισμού του. Ειδικότερα, διενεργείται…

Ημερα φροντιστή 18 μαρτιου 2023

Το Γ.Ν.Θ. “Γ. Παπανικολάου”- Ψ.Ν.Θ., Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας Φροντιστή στις 18 Μαρτίου 2023,  ενημερώνει ότι το Κέντρο Ημερήσιας Απασχόλησης Ατόμων με διαταραχές μνήμης του ΨΝΘ, την εβδομάδα 13/03 έως 17/03/2023 και  κατά…

Το θαύμα των αδέσποτων θεραπευτών

Στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, βαριά περιστατικά συμμετέχουν σε συνεδρίες με τετράποδους φίλους Για περισσότερα πατήστε εδώ

Ασθενείς ψυχιατρείου ζωγραφίζουν και εκθέτουν τα τοπία της ψυχής τους.

Μία έκθεση ζωγραφικής από ασθενείς ψυχιατρικού νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη, εντυπωσιάζει τους επισκέπτες της από τις αρχές του Νοεμβρίου, ενώ θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι την Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2023… Πατήστε εδώ για περισσότερα

Έναρξη “Εξειδικευμένου Ιατρείου Ανθεκτικής Κατάθλιψης”

Σας ενημερώνουμε για την έναρξη του «Εξειδικευμένου Ιατρείου Ανθεκτικής Κατάθλιψης», που από 01.11.22, θα λειτουργεί 2 φορές μηνιαίως, κάθε 2η Τρίτη, στα Εξωτερικά Ιατρεία Ψυχιατρικής. Προσέλευση, κατά προτίμηση, μέσω παραπομπής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος // Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας και ασφάλειας (Τεχνικός Ασφαλείας)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) (CPV: 71317210-8), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.000,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α., ΗΤΟΙ 4.960,00€ ΜΕ Φ.Π.Α., ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ…

Παροχή Διευκρινήσεων // Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός Κοινός Διαγωνισμός Νο 006/2022 CPV: 15800000-7, για την προμήθεια «Διαφόρων Προϊόντων Διατροφής»

Σε απάντηση ερωτημάτων σχετικά με τον Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Κοινό Διαγωνισμό Νο 006/2022 CPV: 15800000-7, για την προμήθεια «Διαφόρων Προϊόντων Διατροφής», για ένα (1) έτος, για τις ανάγκες της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και της έδρας Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου,…

Μετάβαση στο περιεχόμενο