Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης

1.«Πρόγραμμα παρέμβασης για εφήβους και νέους με προβληματική χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών και εξαρτητικών συμπεριφορών» με  κωδικό ΟΠΣ 5041758.

Η πράξη αφορά τη δημιουργία δομής για την ανάπτυξη Προγράμματος παρέμβασης για εφήβους και νέους με προβληματική χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών και εξαρτητικών συμπεριφορών.Είναι ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

2.«Υποστήριξη της απασχολησιμότητας εξαρτημένων ατόμων» με κωδικό ΟΠΣ 5041635.

Η πράξη αφορά: α. Επαγγελματική κατάρτιση 40 απεξαρτημένων ατόμων, διάρκειας 400 ωρών σε δύο γνωστικά αντικείμενα: βιοκαλλιέργεια και ανακύλωση/επανάχρηση και β. Δημιουργία γραφείου υποστήριξης (ψυχολογική και κοινωνική στήριξη) απεξαρτημένων ατόμων που στοχεύουν στην ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Είναι ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

3. «Μονάδα Σωματικής Αποτοξίνωσης (Ενίσχυση της υπάρχουσας Δομής)» με κωδικό ΟΠΣ 5047756.

Η πράξη αφορά την ενίσχυση λειτουργίας της Μονάδας Σωματικής Αποτοξίνωσης του Τμήματος Αποκατάστασης Εξαρτημένων ‘ΙΑΝΟΣ’, που λειτουργεί από το1996, με 5 επιπλέον κλίνες. Είναι ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

4. «Μονάδα Απεξάρτησης από το Αλκοόλ και τις ‘Νόμιμες Εξαρτήσεις’/ Πολυδύναμο Θεραπευτικό Κέντρο» με κωδικό ΟΠΣ 5045463.

Η πράξη αφορά τη λειτουργία της δομής «Contra Club» για άτομα εξαρτημένα από το αλκοόλ και τα τυχερά παιγνίδια και της Μονάδας Παθολογικής Χρήσης Διαδικτύου Ενηλίκων. Είναι ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

5. «Κατ’ οίκον ψυχιατρική νοσηλεία στον Δυτικό Τομέα Θεσσαλονίκης» με κωδικό ΟΠΣ 5045687

Η πράξη αφορά την παροχή δωρεάν υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε ωφελούμενους που για διάφορους λόγους όπως η σοβαρότητα της ψυχικής διαταραχής από τη οποία πάσχουν, η ελλιπής ενημέρωση, η μη εξοικείωση με την ψηφιακή τεχνολογία, αλλά και η έλλειψη υποστηρικτικού περιβάλλοντος δεν τους επιτρέπει να λαμβάνουν τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας ψυχικής υγείας στο χώρο του ΚΨΥ ΔΤ. Είναι ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

6. “Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας” με κωδικό ΟΠΣ 5070506

Η πράξη αφορά την ενίσχυση και στήριξη των ΜΥ του δημοσίου και φορέων του ΥΥ με πρόσληψη ειδικευμένου και λοιπού ανθρώπινου δυναμικού του τομέα υγείας και εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο του Υπ.Υγείας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της επιδημικής κρίσης της COVID-19. Είναι ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2023” με κωδικό ΟΠΣ 5211682

Η πράξη αφορά στη συνέχιση της συγχρηματοδότησης της ενίσχυσης και στήριξης Φορέων Υγείας με ιατρικό και λοιπών ειδικοτήτων ανθρώπινο δυναμικό για το έτος 2023 για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της COVID-19. Είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας «Στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της πανδημίας του COVID-19» και συγχρηματοδοτείται από το REACT-EU.

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας” με κωδικό ΟΠΣ 5087287

Η πράξη αφορά στην προμήθεια Μέσων Ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) για το «Τμήμα Covid» του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Είναι ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΤΠΑ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).