Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης

1.«Πρόγραμμα παρέμβασης για εφήβους και νέους με προβληματική χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών και εξαρτητικών συμπεριφορών» με  κωδικό ΟΠΣ 5041758. [Συνολικός προϋπολογισμός 407.255,14€]

Η πράξη αφορά τη δημιουργία δομής για την ανάπτυξη Προγράμματος παρέμβασης για εφήβους και νέους με προβληματική χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών και εξαρτητικών συμπεριφορών.Είναι ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

2.«Υποστήριξη της απασχολησιμότητας εξαρτημένων ατόμων» με κωδικό ΟΠΣ 5041635.[Συνολικός προϋπολογισμός 219.045,80€]

Η πράξη αφορά: α. Επαγγελματική κατάρτιση 40 απεξαρτημένων ατόμων, διάρκειας 400 ωρών σε δύο γνωστικά αντικείμενα: βιοκαλλιέργεια και ανακύλωση/επανάχρηση και β. Δημιουργία γραφείου υποστήριξης (ψυχολογική και κοινωνική στήριξη) απεξαρτημένων ατόμων που στοχεύουν στην ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Είναι ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

3. «Μονάδα Σωματικής Αποτοξίνωσης (Ενίσχυση της υπάρχουσας Δομής)» με κωδικό ΟΠΣ 5047756. [Συνολικός προϋπολογισμός 264.380,79€]

Η πράξη αφορά την ενίσχυση λειτουργίας της Μονάδας Σωματικής Αποτοξίνωσης του Τμήματος Αποκατάστασης Εξαρτημένων ‘ΙΑΝΟΣ’, που λειτουργεί από το1996, με 5 επιπλέον κλίνες. Είναι ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

4. «Μονάδα Απεξάρτησης από το Αλκοόλ και τις ‘Νόμιμες Εξαρτήσεις’/ Πολυδύναμο Θεραπευτικό Κέντρο για τις Νόμιμες Εξαρτήσεις» με κωδικό ΟΠΣ 5045463. [Συνολικός προϋπολογισμός 222.544,16€]

Η πράξη αφορά τη λειτουργία της δομής «Contra Club» για άτομα εξαρτημένα από το αλκοόλ και τα τυχερά παιγνίδια και της Μονάδας Παθολογικής Χρήσης Διαδικτύου Ενηλίκων. Είναι ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

5. «Κατ’ οίκον ψυχιατρική νοσηλεία στον Δυτικό Τομέα Θεσσαλονίκης» με κωδικό ΟΠΣ 5045687. [Συνολικός προϋπολογισμός 185.340,07€]

Η πράξη αφορά την παροχή δωρεάν υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε ωφελούμενους που για διάφορους λόγους όπως η σοβαρότητα της ψυχικής διαταραχής από τη οποία πάσχουν, η ελλιπής ενημέρωση, η μη εξοικείωση με την ψηφιακή τεχνολογία, αλλά και η έλλειψη υποστηρικτικού περιβάλλοντος δεν τους επιτρέπει να λαμβάνουν τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας ψυχικής υγείας στο χώρο του ΚΨΥ ΔΤ. Είναι ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

6. “Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας” με κωδικό ΟΠΣ 5070506. [Συνολικός προϋπολογισμός 93.813,00€]

Η πράξη αφορά την ενίσχυση και στήριξη των ΜΥ του δημοσίου και φορέων του ΥΥ με πρόσληψη ειδικευμένου και λοιπού ανθρώπινου δυναμικού του τομέα υγείας και εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο του Υπ.Υγείας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της επιδημικής κρίσης της COVID-19. Είναι ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Τίτλος Υποέργου: Ενίσχυση του Ενίσχυση του Ψ.Ν.Θ. με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19 για το έτος 2023 με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19 για το έτος 2023
Τίτλος Πράξης: Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2023
Κωδ. ΟΠΣ: 5211682

Η πράξη αφορά σε συνέχιση της συγχρηματοδότησης της απασχόλησης του επικουρικού προσωπικού, ιατρών και λοιπών ειδικοτήτων προσωπικού Φορέων Υγείας της Περιφέρειας Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2023 από το ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» (ΕΠ ΜΔΤ), από 1-1-2023 και ως 31-12-2023. Συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ε.Ε. μέσω του Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ», Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), REACT-EU.

Η συνέχιση της συγχρηματοδότησης συμβάλλει στην ενίσχυση των Φορέων Υγείας, της δημόσιας υγείας, στην προστασία της υγείας ευάλωτων ομάδων, στην προστασία των ατόμων και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας και κοινωνική προστασία. Η συνέχιση της συγχρηματοδότησης έχει κοινωνικό αντίκτυπο συμβάλλοντας στην ενίσχυση των Φορέων Υγείας που ήδη έχουν δοκιμαστεί μετά από μια περίοδο οικονομικής κρίσης και υποεπένδυσης σε υπηρεσίες υγείας και εν συνεχεία λόγω της υγειονομικής κρίσης.

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου είναι η συνέχιση της συγχρηματοδότησης της απασχόλησης του πρόσθετου επικουρικού προσωπικού, ιατρικού, νοσηλευτικού, λοιπού, βοηθητικού και πάσης φύσεως προσωπικού για την ενίσχυση και ενδυνάμωση του Φορέα Υγείας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών νόσου CoViD-19, long CoViD-19 σε προσερχόμενους για άλλη νόσηση τυχόν προσυμπτωματικούς ή και ασυμπτωματικούς της CoViD-19 και για να προσφέρουν υπηρεσίες σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα, προλαμβάνοντας με αυτό τον τρόπο τον αποκλεισμό πρόσβασης του πληθυσμού με χρόνια ή άλλα έκτακτα προβλήματα από υπηρεσίες υγείας. Η Πράξη συγχρηματοδοτεί μέρος από το συνολικό προσλαμβανόμενο προσωπικό για την επιδημία CoViD-19 στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Κύριος της πράξης είναι το Υπουργείο Υγείας.

Συντονιστής Δικαιούχος της πράξης είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας. Συνδικαιούχος είναι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Η πράξη αφορά στη συνέχιση της συγχρηματοδότησης της ενίσχυσης και στήριξης Φορέων Υγείας με ιατρικό και λοιπών ειδικοτήτων ανθρώπινο δυναμικό για το έτος 2023 για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της COVID-19. Είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας «Στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της πανδημίας του COVID-19» και συγχρηματοδοτείται από το REACT-EU.

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας” με κωδικό ΟΠΣ 5087287. [Συνολικός προϋπολογισμός 44.999,28€]

Η πράξη αφορά στην προμήθεια Μέσων Ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) για το «Τμήμα Covid» του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Είναι ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΤΠΑ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Μετάβαση στο περιεχόμενο