29

Απρ 24

Πρόγραμμα Κατάρτισης στη ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με την αρ 13η/18-04-2024 απόφαση Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ., Θέμα 3ο, αποφάσισε την «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απεξαρτημένα άτομα ή...
Περισσότερα

11

Μαρ 24

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, στις κατηγορίες : α) ιατρού με θέση Συντονιστή Διευθυντή ή μοναδικού Διευθυντή Τμήματος ή Διευθυντή Τμήματος, στον οποίο έχουν ανατεθεί καθήκοντα προσωρινού προϊσταμένου, ή Καθηγητή, οποιασδήποτε βαθμίδας, Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή Εργαστηρίου, β) ιατρών με βαθμό Διευθυντή Ε.Σ.Υ., ή μελών ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή που δεν είναι Διευθυντές Πανεπιστημιακών Κλινικών ή Εργαστηρίων, και γ) ιατρού με  βαθμό Επιμελητή Α΄

Εκλογές για την ανάδειξη μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό  Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στις κατηγορίες : α) ιατρού με θέση Συντονιστή Διευθυντή ή μοναδικού Διευθυντή...
Περισσότερα

4

Μαρ 24

1Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Ψ.Ν.Θ. ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 6.380,00...
Περισσότερα

18

Ιαν 24

“Μιά βόλτα Μαζί”

(Οκτώβριος_ Δεκέμβριος 2023) Ολοκληρώθηκε ο δεύτερος κύκλος συνεργασίας του Ειδικού Κέντρου Πρόληψης και Αντιμετώπισης Διαταραχών Μνήμης, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης με το MOMus_ Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης_Συλλογή Κωστάκη. Το Μουσειακό πρόγραμμα...
Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο