Υποχρεώσεις ασθενούς

 • Ο ασθενής έχει υποχρέωση να ενημερώνει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τα φάρμακα που τυχόν έπαιρνε πριν την εισαγωγή του στο Νοσοκομείο και να συνεργάζεται με ειλικρίνεια.

 • Για κάθε παράπονο ο ασθενής και οι συγγενείς να απευθύνονται στους ιεραρχικά υπεύθυνους, καθώς και στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας που λειτουργεί εντός του Νοσοκομείου στο κτήριο της Διοίκησης.

 • Η παραμονή συγγενών και φιλικών προσώπων στους θαλάμους να είναι ολιγόωρη και όχι πολυπληθής, και να αποφεύγετε να έχετε μαζί σας παιδιά.

 • Οι συνοδοί που παραμένουν στους θαλάμους λόγω ειδικής άδειας, πρέπει να φροντίζουν στη διατήρηση της καθαριότητας. Να μην κάθονται στα κρεβάτια των ασθενών, να μη βάζουν λουλούδια στους θαλάμους και να μην κρατούν τρόφιμα, αναψυκτικά και καφέδες, γιατί μεταβάλλονται σε εστίες μικροβίων.

 • Οι συνοδοί και οι επισκέπτες να μην προκαλούν θόρυβο, γιατί οι ασθενείς έχουν ανάγκη ηρεμίας και ησυχίας.

 • Να μην φέρετε μαζί σας πολύτιμα αντικείμενα καθώς κα μεγάλα χρηματικά ποσά.

 • Να είστε συνεπείς στα ραντεβού που έχετε κλείσει και να μην απομακρύνεστε από τους θαλάμους άνευ αδείας.

 • Να έχετε πάντα το βιβλιάριο υγείας και ασφάλισης, τις εξετάσεις που τυχόν έχετε κάνει στο παρελθόν καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο (πληροφοριακό δελτίο, οδηγίες κλπ).

 • Αν είστε ασφαλισμένος η νοσηλεία σας καλύπτεται από το ασφαλιστικό σας ταμείο.

 • Αν είστε ανασφάλιστος μπορείτε να ενημερωθείτε για τις ισχύουσες διατάξεις από τους παρακάτω συνδέσμους:

  ΦΕΚ: 908/τ.Β’/ 04-04-2016

  Κ.Υ.Α.: (Αριθ.Α3(γ)/Γ.Π./οικ.25132/2016) “Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας”.

  Εγκύκλιος: Α3γ/Γ.Π.οικ.39364/31-05-2016 με θέμα: “Διευκρινίσεις σχετικά με την διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων και των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στο δημόσιο σύστημα υγείας”.

  Εγκύκλιος: Α3γ/Γ.Π.οικ.53790/15-7-2016 με θέμα: “Φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων”.

  Υπουργείο Υγείας: http://www.moh.gov.gr/ “Πρόσβαση των Ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας”.

 • Αμοιβή σε οποιοδήποτε πρόσωπο και για οποιοδήποτε λόγο είναι παράνομη και προσβάλλει τους ίδιους τους εργαζόμενους.

 • Οι ασθενείς και οι συνοδοί αυτών, κατά την εισαγωγή τους, πρέπει να δίνουν απαραίτητα τα στοιχεία τους και τις πληροφορίες που τους ζητούνται από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

 • Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου