Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020»

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ., Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, με την Αριθμ. 181/13.02.2018 Απόφαση Διοικητή, αποφάσισε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020», με τίτλο “Reducing access inequalities in primary healthcare for socially significant diseases at CB area’s deprived communities” και ακρωνύμιο “Equal2Health”, και χρονική διάρκεια από 15 Δεκεμβρίου 2017 έως 14 Δεκεμβρίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης παρακάτω: