ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Πανεπιστήμιο της Nimes στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “MUS.I.C.D.A.RE- Στρατηγική σύμπραξη και εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση της μουσικής ως συμπληρωματικής θεραπευτικής προσέγγισης στη διαδικασία απεξάρτησης και επανένταξης εξαρτημένων ατόμων από ναρκωτικές ουσίες”, το οποίο υλοποιείται μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Τποτροφιών (ΙΚΤ) ως Εθνικής Μονάδας ΢υντονισμού του Προγράμματος Erasmus+, Δράση KA2 Εκπαίδευση Ενηλίκων, και ειδικότερα στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο Διεθνικές Δραστηριότητες Μάθησης/Διδασκαλίας/Κατάρτισης, Πνευματικά Δικαιώματα 06 «Τλοποίηση 7ήμερων ΢εμιναρίων», τα οποία πραγματοποιούνται σε τρείς κύκλους, στην Ελλάδα, Γαλλία και Αγγλία αντίστοιχα, σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες φορείς (εταίρους) του έργου: το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από την Ελλάδα, το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Γ. Ν. Θ. “Γ. Παπανικολάου” από την Ελλάδα, και τον Οργανισμό PYE GLOBAL από την Αγγλία, Καλεί τους ενδιαφερόμενους/ες που ανήκουν σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω ομάδες να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή και παρακολούθηση του δεύτερου κύκλου υλοποίησης του 7ήμερου σεμιναρίου, ο οποίος θα διεξαχθεί 14-19 Νοεμβρίου 2016 στο Πανεπιστήμιο της Nimes, στην πόλη Nimes της Γαλλίας.