«Παροχή Διευκρινήσεων»

Σε απάντηση ερωτήματος από την εταιρεία ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
σχετικά με τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Κοινό Διαγωνισμό Νο 011/2023, για την αγορά οχήματος για τις
ανάγκες διανομής της τροφοδοσίας των ασθενών για τις ανάγκες της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, , θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, σύμφωνα με την επιτροπή σύνταξης
τεχνικών προδιαγραφών το όχημα θα φέρει κατασκευή ισοθερμικού θαλάμου χωρίς ψυκτικό μηχάνημα ,
και η αναφορά τύπου VAN στις τεχνικές προδιαγραφές ,οι οποίες αναρτήθηκαν σε δημόσια διαβούλευση
χωρίς να ληφθεί καμία παρατήρηση, δόθηκε για να προσδιορίζει τις ανάγκες και το μέγεθος του οχήματος
που χρειαζόμαστε.

Διαθέσιμα αρχεία

Μετάβαση στο περιεχόμενο