Πανοραμική Ακτινογραφία Δοντιών

Σας ενημερώνουμε ότι, στο Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο του φορέα μας έχει τεθεί σε λειτουργία, από τα μέσα Φεβρουαρίου 2023, ψηφιακός ορθοπαντογράφος , στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της συνεχούς ανανέωσης του τεχνολογικού εξοπλισμού του. Ειδικότερα, διενεργείται Πανοραμική Ακτινογραφία Δοντιών.

Η λειτουργία του ψηφιακού ορθοπαντογράφου  έχει στόχο να προσφέρει έγκυρη διάγνωση, λαμβάνοντας αξιόπιστες, υψηλής ποιότητας και ευκρίνειας εικόνες με τη μικρότερη δυνατή ακτινοβόληση του προσώπου που εξετάζεται.

Η παραπάνω εξέταση παρέχεται δωρεάν με την προσκόμιση παραπεμπτικού μέσω του ΕΟΠΥΥ ή με πληρωμή (κόστος: 4 €) στα Εξωτερικά Ιατρεία Ειδικοτήτων του ΨΝΘ, κατόπιν ραντεβού.

Πληροφορίες και Ραντεβού κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00πμ. έως τις 13:00μμ. στο τηλέφωνο 2313-324286

Μετάβαση στο περιεχόμενο