ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

για μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών της υπ’αριθμών πρωτ. 15026/12-07-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση των Υπηρεσιών Προετοιμασίας Γευμάτων, CPV: 55321000-6 για τις ανάγκες της Οργανικής μονάδας Ψ.Ν.Θ.

Διαθέσιμα αρχεία

Μετάβαση στο περιεχόμενο