Επισκεπτήριο

Σας ενημερώνουμε ότι το Επισκεπτήριο στο Νοσοκομείο μας έχει ως εξής:

Θερινοί μήνες

Δευτέρα – Παρασκευή: 18:00 – 20:00 μ.μ.

Σαββατοκύριακα και Αργίες: 10:00 – 12:00 π.μ. & 18:00 – 20:00 μ.μ.

Υπόλοιποι μήνες

Δευτέρα – Παρασκευή: 17:00 – 19:00 μ.μ.

Σαββατοκύριακα και Αργίες: 10:00 – 12:00 π.μ. & 17:00 – 19:00 μ.μ.