Διαδικασία Εισαγωγής

Εκούσια Εισαγωγή

Ο ασθενής που επιθυμεί να εισαχθεί προσέρχεται σε ημέρα Γενικής Εφημερίας του Ψ.Ν.Θ. και εξετάζεται από τον εφημερεύοντα ψυχίατρο στο Ιατρείο του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.). Εφόσον κρίνεται αναγκαία η εισαγωγή του, συμπληρώνεται από τον ψυχίατρο το έντυπο “Φύλλο ασθενούς Τ.Ε.Π.” και εκδίδεται το έντυπο “Εισιτήριο” εις διπλούν. Το ένα αντίγραφο προσκομίζεται στο Τμήμα Κίνησης (κτήριο Διοίκησης) και το άλλο παραδίδεται στην Προϊσταμένη του Τμήματος Νοσηλείας. Παράλληλα ο ασθενής συμπληρώνει το έντυπο “Αίτηση – Δήλωση Εκούσιας Εισαγωγής” . Απαραίτητος ο ΑΜΚΑ του ασθενούς.

Ακούσια Εισαγωγή

  • Ακούσια Εξέταση

    Ο ασθενής σε ημέρα Γενικής Εφημερίας του Ψ.Ν.Θ., εξετάζεται από τον εφημερεύοντα ψυχίατρο στο Ιατρείο του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.). Συμπληρώνεται από τον ψυχίατρο το έντυπο “Φύλλο ασθενούς Τ.Ε.Π.” και το έντυπο “Ιατρική Γνωμάτευση Εισαγωγής/Εισιτήριο παραμονής για Ακούσια Εξέταση κατόπιν της αριθμ.:…………εντολής Εισαγγελίας Πρωτοδικών……………………………………………………………. Απαραίτητος ο ΑΜΚΑ του ασθενούς.

  • Ακούσια Νοσηλεία

    Ο ασθενής σε ημέρα Γενικής Εφημερίας του Ψ.Ν.Θ., εξετάζεται από τον εφημερεύοντα ψυχίατρο στο Ιατρείο του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.). Συμπληρώνεται από τον ψυχίατρο το έντυπο “Φύλλο ασθενούς Τ.Ε.Π.” και εφόσον υπάρχουν δύο (2) Ιατρικές Γνωματεύσεις από δύο (2) ψυχιάτρους, εκδίδεται το έντυπο “Εισιτήριο” εις διπλούν. Το ένα αντίγραφο προσκομίζεται στο Τμήμα Κίνησης (κτήριο Διοίκησης) και το άλλο παραδίδεται στην Προϊσταμένη του Τμήματος Νοσηλείας. Απαραίτητος ο ΑΜΚΑ του ασθενούς.