Αναστολή λειτουργίας Παρατηρητηρίου /Observatory κατά την καλοκαιρινή περίοδο

Σας ενημερώνουμε ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Παρατηρητήριο/ Observatory του έργου με ακρωνύμιο «Equal2Health», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V –A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020», θα ανασταλούν κατά την καλοκαιρινή περίοδο και συγκεκριμένα κατά το χρονικό διάστημα από 01/07/2020 έως και 11/09/2020.
Μετάβαση στο περιεχόμενο