Έναρξη “Εξειδικευμένου Ιατρείου Ανθεκτικής Κατάθλιψης”

Σας ενημερώνουμε για την έναρξη του «Εξειδικευμένου Ιατρείου Ανθεκτικής Κατάθλιψης», που από 01.11.22, θα λειτουργεί 2 φορές μηνιαίως, κάθε 2η Τρίτη, στα Εξωτερικά Ιατρεία Ψυχιατρικής.

Προσέλευση, κατά προτίμηση, μέσω παραπομπής

Μετάβαση στο περιεχόμενο