Ευρωπαϊκά προγράμματα

Συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης

1. «Συνέχιση του Προγράμματος παρέμβασης για έφηβους και νέους με προβληματική χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών και εξαρτητικών συμπεριφορών» με κωδικό ΟΠΣ 6002257. [Συνολικός προϋπολογισμός 196.945,55€]

Αντικείμενο της πράξης είναι η συνέχιση υλοποίησης δράσεων συμβουλευτικής, υποστήριξης και θεραπείας στον εφηβικό πληθυσμό, που αποτελεί μια ομάδα πληθυσμού με την μικρότερη πρόσβαση σε υπηρεσίες έγκαιρης παρέμβασης θεραπείας και απεξάρτησης για την εξάρτηση και κατάχρηση από νόμιμες ή/και παράνομες ψυχοτρόπες ουσίες και συμπεριφορές (π.χ. προβληματική χρήση διαδικτύου, τζόγος).

Η πράξη είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

2.«Συνέχιση της Υποστήριξης της Απασχολησιμότητας των Απεξαρτημένων Ατόμων» με κωδικό ΟΠΣ 6001812.[Συνολικός προϋπολογισμός 185.596,91€]

Αντικείμενο του έργου είναι η συνέχιση υλοποίησης δράσεων στο πεδίο της κοινωνικής επανένταξης απεξαρτημένων ατόμων και συγκεκριμένα στην επαγγελματική κατάρτιση και υποστήριξη για την απασχόληση. Πρόκειται για δράσεις που ενισχύουν τη διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος και την πρόληψη της υποτροπής, ιδιαίτερα σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία οι υψηλοί δείκτες ανεργίας και υποαπασχόλησης δυσχεραίνουν την εργασιακή και κοινωνική ένταξη των απεξαρτημένων ατόμων.

Η πράξη είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

3. «Συνέχιση υποστήριξης υπηρεσιών της Μονάδας Σωματικής Αποτοξίνωσης» με κωδικό ΟΠΣ 6001983. [Συνολικός προϋπολογισμός 168.374,78€]

Η πράξη αφορά την συνέχιση υποστήριξης υπηρεσιών της Μονάδας Σωματικής Αποτοξίνωσης του Τμήματος Αποκατάστασης Εξαρτημένων ‘ΙΑΝΟΣ’ στην ΠΠ 2021-2027. Στόχος της συνέχισης λειτουργίας της Μονάδας είναι η αντιμετώπιση του στερητικού συνδρόμου σε χρήστες ηρωίνης και βενζοδιαζεπινών κυρίως, αλλά και άλλων ουσιών. Οι επιμέρους δράσεις της δομής για την επίτευξη των στόχων της είναι περιληπτικά: Υποδοχή-ενημέρωση, διαδικασία εισαγωγής, ψυχιατρική εκτίμηση, ψυχομετρικές δοκιμασίες, πλήρης αιματολογικός, εργαστηριακός, ακτινολογικός και καρδιολογικός έλεγχος, και τακτές τοξικολογικές εξετάσεις ούρων, φαρμακευτική θεραπεία, επίτευξη αποχής, αποτοξίνωση, ψυχοθεραπευτικές διεργασίες όπως ομαδική και ατομική ψυχοθεραπεία, πρόληψη υποτροπών, ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες, ομάδα παρέμβασης στην κρίση, κοινωνικό-προνοιακό έργο, αντιμετώπιση ψυχιατρικών διαταραχών και διαταραχών συμπεριφοράς επαγόμενων από τη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, έλεγχος και θεραπεία ψυχιατρικής συννοσηρότητας, διαγνωστικός έλεγχος και αντιμετώπιση άλλων ιατρικά επιπεπλεγμένων καταστάσεων, νοσηλευτική φροντίδα, εργοθεραπεία, εξατομικευμένη κατάρτιση σχεδίου δράσης για τη μετέπειτα θεραπευτική πορεία κάθε ασθενούς, άμεση διασύνδεση με την επόμενη θεραπευτική φάση. Η Μονάδα στεγάζεται στο υπάρχον κτήριο εντός του οικοπέδου του ΨΝΘ επί της οδού Λαγκαδά 196.4.

Η πράξη είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

4. «Συνέχιση υποστήριξης υπηρεσιών της Μονάδας απεξάρτησης από το αλκοόλ και τις ‘νόμιμες’ εξαρτήσεις/Πολυδύναμο Θεραπευτικό Κέντρο για τις Νόμιμες Εξαρτήσεις» με κωδικό ΟΠΣ 6001787. [Συνολικός προϋπολογισμός 137.588,99€]

Το έργο αφορά την συνέχιση υποστήριξης υπηρεσιών δύο ξεχωριστών δομών απεξάρτησης του Γ.Ν.Θ. “Γ. Παπανικολάου”-Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης:

  • Η Υπηρεσία “Μονάδα Παθολογικής Χρήσης Διαδικτύου Ενηλίκων” του Τμήματος Αποκατάστασης Εξαρτημένων ‘ΙΑΝΟΣ’, που έχει αντικείμενο τις εξαρτήσεις από ψυχοδραστικές ουσίες και
  • Η Υπηρεσία “CONTRA CLUB” της Μονάδας Απεξάρτησης από το Αλκοόλ, Φάρμακα και Τυχερά Παιγνίδια, που απευθύνεται σε άτομα εξαρτημένα από Αλκοόλ, Τυχερά παιχνίδια και συνταγογραφούμενα Φάρμακα

Η πράξη είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Μετάβαση στο περιεχόμενο