Επικοινωνία


Τηλέφωνο επικοινωνίας

Τηλ.: 2313 324100


Διεύθυνση email

polithspsychothes.gr


Διεύθυνση Νοσοκομείου

Λαγκαδά 196
Δήμος Παύλου Μελά
Τ.Κ.  56430