Τμήμα Διατροφής

Προϊστάμενος Τμήματος – Διαιτολόγος: Δρ. Δρογγίτης Παύλος
Τηλ: 2313324230, e-mail: diaitologos@psychothes.gr

Διαιτολόγος και Τεχνολόγος Τροφίμων: Τηλ: 2313324603

Αποθήκη Τροφίμων: Τηλ: 2313324203, e-mail: apoth_trof@psychothes.gr

Μαγειρεία: Τηλ: 2313324201

Η οικονομική και διοικητική διαχείριση του Τμήματος Διατροφής υπάγεται στις αρμοδιότητες της Διοικητικής Υπηρεσίας (Υποδιεύθυνση Οικονομικού). Ο Διαιτολόγος και ο Τεχνολόγος Τροφίμων υπάγονται στην Ιατρική Υπηρεσία.

Αρμοδιότητες Τμήματος Διατροφής

  • Η σίτιση των ασθενών και εφημερευόντων ιατρών του νοσοκομείου (παραλαβή, επεξεργασία και διανομή τροφίμων).
  • Η εκτίμηση της κατάστασης θρέψης και η ειδική διατροφική αγωγή-παρέμβαση σε νοσηλευόμενους ασθενείς.
  • Η λειτουργία Συμβουλευτικού Γραφείου Διατροφής, στα πλαίσια των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων.
  • Η συμμετοχή σε επιστημονικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες,, π.χ συμμετοχή σε ομάδες προαγωγής υγείας – διατροφικής εκπαίδευσης ενδονοσοκομειακών ασθενών και μελών της κοινότητας.
  • Η εκπαίδευση και επίβλεψη της πρακτικής άσκησης φοιτητών Διαιτολογίας – Διατροφής.
  • Η εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.
  • Η εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους παραλαβής, επεξεργασίας και διανομής τροφίμων εντός του νοσοκομείου.
  • Η οργάνωση των υπηρεσιών προμήθειας, διαχείρισης και αποθήκευσης τροφίμων, καθώς και των υπηρεσιών σίτισης.

Συμβουλευτικό Γραφείο Διατροφής

Το Συμβουλευτικός Γραφείο Διατροφής λειτουργεί ως τακτικό εξωτερικό ιατρείο (Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Ειδικοτήτων, κτήριο Παθολογικής Κλινικής), απευθυνόμενο σε άτομα που χρήζουν ειδικής διαιτητικής παρέμβασης, κάθε Τρίτη και Παρασκευή από τις 10:00 π.μ – 14:00 μ.μ, κατόπιν ραντεβού στα τηλέφωνα 2313324167 / 689.

Μετάβαση στο περιεχόμενο