Το Ψυχιατρικό Νpsychiatric_hospitalοσοκομείο Θεσσαλονίκης συνιστά Ειδικό Νοσοκομείο με εκτεταμένη δραστηριότητα στην παροχή υπηρεσιών στον ιδιότυπο χώρο της ψυχικής υγείας, τόσο μέσα από το Δίκτυο των Κοινοτικών Υπηρεσιών του που λειτουργούν στο νομό Θεσσαλονίκης όσο και με τη λειτουργία του ως φορέας Εκπαίδευσης.

Ο χαρακτήρας του αυτός έχει ως σημείο αναφοράς τη δραστηριοποίηση του στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Από τα μέσα της δεκαετίας του 80 το ΨΝΘ προχώρησε σε μια σειρά από επανενταξιακές δράσεις δημιουργώντας θέσεις απασχόλησης, παρέχοντας υπηρεσίες που αποσκοπούν στη διαμόρφωση ποιοτικού επιπέδου διαβίωσης για άτομα με ψυχικές διαταραχές στην κοινωνία όπου όλοι μας ζούμε και εργαζόμαστε καταλύοντας το λεγόμενο στίγμα, την κοινωνική προκατάληψη που όμως εξακολουθεί να υφίσταται. Ωστόσο, η αποασυλοποίηση γίνεται πράξη και αποτελεί μέρος μιας πορείας που διαρκώς διευρύνεται. Η ανάπτυξη και άλλων Μονάδων Ψυχικής Υγείας, με τη μορφή μονάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (ξενώνες, μονάδες κοινωνικής – επαγγελματικής επανένταξης) είναι ένας από τους βασικούς στόχους της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης που θα έχει ως αποτέλεσμα τη σταδιακή μείωση των κλινών. Στο ΨΝΘ σήμερα εργάζονται 809 άτομα, εκ των οποίων 131 ανήκουν στο ιατρικό προσωπικό και 306 στο νοσηλευτικό, στελεχώνοντας ένα ιδιαίτερα ανεπτυγμένο δίκτυο εξωνοσοκομειακών – κοινοτικών δομών.

Με άξονα τη δημιουργία και λειτουργία Μονάδων Ψυχικής Υγείας στελεχωμένων από επαγγελματίες ψυχικής υγείας στο νομό Θεσσαλονίκης και, ευρύτερα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το ΨΝΘ έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην υλοποίηση της πολιτικής για την ψυχική υγεία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο