Ολοήμερη λειτουργία

Αριθ. Υ4/147881/10 ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΥΑ Γ2α/οικ.37824/17.06.20 ΦΕΚ 2495/Β’/20: Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων

Στο Νοσοκομείο λειτουργούν απογευματινά Ιατρεία Ψυχιατρικής με αμοιβή – σε 2 χώρους του Νοσοκομείου, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 15.30 – 22.00:

  1. Στη Πλατεία Δημοκρατίας, στη διεύθυνση Καραολή & Δημητρίου 1 (πρώην Διοικητηρίου), στον 3ο όροφο.
  2. Στη Σταυρούπολη (στην έδρα του Νοσοκομείου), στη διεύθυνση Λαγκαδά 196 (εντός του Νοσοκομείου, στο κτίριο της Διοίκησης, στο χώρο των τακτικών εξωτερικών ιατρείων).

Είναι χρήσιμο να έχετε μαζί σας τον ΑΜΚΑ, ταυτότητα (για έκδοση πιστοποιητικών), τις εξετάσεις που τυχόν έχετε κάνει στο παρελθόν καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο.

Για να κλείσετε ραντεβού τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία απευθύνεστε στην τηλεφωνική γραμμή: 2313324278, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 08:00 – 14:00 μ.μ.

Διαθέσιμα αρχεία

Μετάβαση στο περιεχόμενο