Ολοήμερη λειτουργία

Αριθ. Υ4/147881/10 ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΥΑ Γ2α/οικ.37824/17.06.20 ΦΕΚ 2495/Β’/20: Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων

Εκτός από τα πρωϊνά Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Ψυχιατρικής (εντός του Ψ.Ν.Θ., κτήριο της Διοίκησης) λειτουργούν και απογευματινά Ιατρεία Ψυχιατρικής – κατόπιν αμοιβής – σε κτήριο του Ψ.Ν.Θ., στη διεύθυνση: Καραολή & Δημητρίου 1 (πρώην Διοικητηρίου), στο Βαρδάρη, στον 3ο όροφο, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 15:30 – 22:00 μ.μ. Είναι χρήσιμο να έχετε μαζί σας το βιβλιάριο υγείας, τον ΑΜΚΑ, τις εξετάσεις που τυχόν έχετε κάνει στο παρελθόν καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο.

Για να κλείσετε ραντεβού τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία απευθύνεστε στην τηλεφωνική γραμμή: 2313324278, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 08:00 – 14:00 μ.μ.

Διαθέσιμα αρχεία

Μετάβαση στο περιεχόμενο