Δικαιώματα των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας

(Υπουργείο Υγείας) : moh.gov.gr

Κάθε άνθρωπος ανεξάρτητα από ιθαγένεια, χρώμα, τόπο κατοικίας, νομική κατάσταση, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, σεξουαλικό προσανατολισμό, οικονομική κατάσταση ή ασφαλιστική κάλυψη:

 • έχει δικαίωμα στην υγεία και αξίωση από το κράτος να του εξασφαλίσει πρόσβαση σε ποιοτικές και ασφαλείς υπηρεσίες υγείας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του
 • έχει το δικαίωμα στην παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και νοσοκομειακής περίθαλψης με σεβασμό στην αξιοπρέπεια και στην ασφάλειά του
 • έχει δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη (σε περίπτωση ασθενούς με μερική ή πλήρη διανοητική ανικανότητα η άσκηση αυτού του δικαιώματος, γίνεται από το πρόσωπο που κατά νόμο διενεργεί για λογαριασμό του)
 • έχει δικαίωμα να ενημερωθεί πλήρως για την κατάσταση της υγείας του και να συμμετέχει στη λήψη κάθε απόφασης που τον αφορά
 • έχει δικαίωμα να πληροφορηθεί έγκαιρα για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν ή να προκύψουν εξαιτίας διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων
 • έχει δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και του απόρρητου των προσωπικών του πληροφοριών
 • έχει δικαίωμα του σεβασμού και της αναγνωρίσεως των θρησκευτικών και ιδεολογικών του πεποιθήσεων
 • έχει δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί και να καταθέσει ενστάσεις για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που πραγματοποιείται σε μονάδα υγείας.

Δικαιώματα ασθενούς

(Ν.2071/1992, Ν.2716/1999, Ν.4368/2016)
 1. Της προσέγγισης στις υπηρεσίες του Νοσοκομείου.
 2. Της παροχής φροντίδας με τον απαιτούμενο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
 3. Της πληροφόρησης σε ότι αφορά την κατάσταση της υγείας του καθώς και των κινδύνων που συνεπάγονται διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις.
 4. Της συγκατάθεσης ή άρνησης κάθε διαγνωστικής ή θεραπευτικής πράξης που πρόκειται να διενεργηθεί σ’ αυτόν.
 5. Της προστασίας της ιδιωτικής του ζωής, του απόρρητου και των προσωπικών του δεδομένων.
 6. Του σεβασμού και της αναγνώρισης των θρησκευτικών και ιδεολογικών του πεποιθήσεων.
 7. Της παρουσίασης ή κατάθεσης αρμοδίως διαμαρτυριών και ενστάσεων και πληροφόρησης των επ’ αυτών ενεργειών και αποτελεσμάτων.
 8. Των αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας.
 9. Της εξειδικευμένης ατομικής θεραπείας.
 10. Της αμφισβήτησης από τον ασθενή στο δικαστήριο της ακούσιας νοσηλείας.
 11. Της συνομιλίας κατ’ ιδίαν με δικηγόρο.
 12. Της πρόσβασης στα δεδομένα των αρχείων που τον αφορούν.
 13. Της προστασίας της περιουσίας του.
 14. Της κοινωνικής του επανένταξης.
 15. Της συνέχειας της φροντίδας του.
 16. Της προστασίας της γενετικής ταυτότητας.

Υποχρεώσεις ασθενούς

 • Ο ασθενής έχει υποχρέωση να ενημερώνει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τα φάρμακα που τυχόν έπαιρνε πριν την εισαγωγή του στο Νοσοκομείο και να συνεργάζεται με ειλικρίνεια.
 • Για κάθε παράπονο ο ασθενής και οι συγγενείς να απευθύνονται στους ιεραρχικά υπεύθυνους, καθώς και στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας που λειτουργεί εντός του Νοσοκομείου στο κτήριο της Διοίκησης.
 • Η παραμονή συγγενών και φιλικών προσώπων στους θαλάμους να είναι ολιγόωρη και όχι πολυπληθής, και να αποφεύγετε να έχετε μαζί σας παιδιά.
 • Οι συνοδοί που παραμένουν στους θαλάμους λόγω ειδικής άδειας, πρέπει να φροντίζουν στη διατήρηση της καθαριότητας. Να μην κάθονται στα κρεβάτια των ασθενών, να μη βάζουν λουλούδια στους θαλάμους και να μην κρατούν τρόφιμα, αναψυκτικά και καφέδες, γιατί μεταβάλλονται σε εστίες μικροβίων.
 • Οι συνοδοί και οι επισκέπτες να μην προκαλούν θόρυβο, γιατί οι ασθενείς έχουν ανάγκη ηρεμίας και ησυχίας.
 • Να μην φέρετε μαζί σας πολύτιμα αντικείμενα καθώς κα μεγάλα χρηματικά ποσά.
 • Να είστε συνεπείς στα ραντεβού που έχετε κλείσει και να μην απομακρύνεστε από τους θαλάμους άνευ αδείας.
 • Να έχετε πάντα το βιβλιάριο υγείας και ασφάλισης, τις εξετάσεις που τυχόν έχετε κάνει στο παρελθόν καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο (πληροφοριακό δελτίο, οδηγίες κλπ).
 • Αν είστε ασφαλισμένος η νοσηλεία σας καλύπτεται από το ασφαλιστικό σας ταμείο.
 • Αν είστε ανασφάλιστος μπορείτε να ενημερωθείτε για τις ισχύουσες διατάξεις από τους παρακάτω συνδέσμους:
  • ΦΕΚ: 908/τ.Β’/ 04-04-2016
  • Κ.Υ.Α.: (Αριθ.Α3(γ)/Γ.Π./οικ.25132/2016) “Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας”.
  • Εγκύκλιος: Α3γ/Γ.Π.οικ.39364/31-05-2016 με θέμα: “Διευκρινίσεις σχετικά με την διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων και των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στο δημόσιο σύστημα υγείας”.
  • Εγκύκλιος: Α3γ/Γ.Π.οικ.53790/15-7-2016 με θέμα: “Φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων”.
  • Υπουργείο Υγείας: “Πρόσβαση των Ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας”.
 • Αμοιβή σε οποιοδήποτε πρόσωπο και για οποιοδήποτε λόγο είναι παράνομη και προσβάλλει τους ίδιους τους εργαζόμενους.
 • Οι ασθενείς και οι συνοδοί αυτών, κατά την εισαγωγή τους, πρέπει να δίνουν απαραίτητα τα στοιχεία τους και τις πληροφορίες που τους ζητούνται από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
 • Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου

Επισκεπτήριο

Σας ενημερώνουμε ότι το Επισκεπτήριο στο Νοσοκομείο μας έχει ως εξής:

Θερινοί μήνες
Δευτέρα – Παρασκευή: 18:00 – 20:00 μ.μ.
Σαββατοκύριακα και Αργίες: 10:00 – 12:00 π.μ. & 18:00 – 20:00 μ.μ.

Υπόλοιποι μήνες
Δευτέρα – Παρασκευή: 17:00 – 19:00 μ.μ.
Σαββατοκύριακα και Αργίες: 10:00 – 12:00 π.μ. & 17:00 – 19:00 μ.μ.

Διαδικασία Εισαγωγής

Εκούσια Εισαγωγή

Ο ασθενής που επιθυμεί να εισαχθεί προσέρχεται σε ημέρα Γενικής Εφημερίας του Ψ.Ν.Θ. και εξετάζεται από τον εφημερεύοντα ψυχίατρο στο Ιατρείο του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.). Εφόσον κρίνεται αναγκαία η εισαγωγή του, συμπληρώνεται από τον ψυχίατρο το έντυπο “Φύλλο ασθενούς Τ.Ε.Π.” και εκδίδεται το έντυπο “Εισιτήριο” εις διπλούν. Το ένα αντίγραφο προσκομίζεται στο Τμήμα Κίνησης (κτήριο Διοίκησης) και το άλλο παραδίδεται στην Προϊσταμένη του Τμήματος Νοσηλείας. Παράλληλα ο ασθενής συμπληρώνει το έντυπο “Αίτηση – Δήλωση Εκούσιας Εισαγωγής” .

Απαραίτητος ο ΑΜΚΑ του ασθενούς.

Ακούσια Εισαγωγή
 • Ακούσια Εξέταση

Ο ασθενής σε ημέρα Γενικής Εφημερίας του Ψ.Ν.Θ., εξετάζεται από τον εφημερεύοντα ψυχίατρο στο Ιατρείο του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.). Συμπληρώνεται από τον ψυχίατρο το έντυπο “Φύλλο ασθενούς Τ.Ε.Π.” και το έντυπο “Ιατρική Γνωμάτευση Εισαγωγής/Εισιτήριο παραμονής για Ακούσια Εξέταση κατόπιν της αριθμ.:…………εντολής Εισαγγελίας Πρωτοδικών…………………………………………………………….

Απαραίτητος ο ΑΜΚΑ του ασθενούς.

 • Ακούσια Νοσηλεία

Ο ασθενής σε ημέρα Γενικής Εφημερίας του Ψ.Ν.Θ., εξετάζεται από τον εφημερεύοντα ψυχίατρο στο Ιατρείο του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.). Συμπληρώνεται από τον ψυχίατρο το έντυπο “Φύλλο ασθενούς Τ.Ε.Π.” και εφόσον υπάρχουν δύο (2) Ιατρικές Γνωματεύσεις από δύο (2) ψυχιάτρους, εκδίδεται το έντυπο “Εισιτήριο” εις διπλούν. Το ένα αντίγραφο προσκομίζεται στο Τμήμα Κίνησης (κτήριο Διοίκησης) και το άλλο παραδίδεται στην Προϊσταμένη του Τμήματος Νοσηλείας.

Απαραίτητος ο ΑΜΚΑ του ασθενούς.

 • Εξιτήριο

Το έντυπο “Εξιτήριο” παραδίδεται εις διπλούν, από την Προϊσταμένη του Τμήματος Νοσηλείας στον ασθενή ή στον συνοδό του, το οποίο προσκομίζει στο Τμήμα Κίνησης Ασθενών (κτήριο Διοίκησης). Εκεί εκδίδεται το ηλεκτρονικό εξιτήριο με επισυναπτόμενο το αντίστοιχο του Τμήματος Νοσηλείας.

Απαραίτητη προϋπόθεση ο ΑΜΚΑ του ασθενούς και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

Ολοήμερη λειτουργία (απογευματινά Ιατρεία Ψυχιατρικής)

Αριθ. Υ4/147881/10 ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΥΑ Γ2α/οικ.37824/17.06.20 ΦΕΚ 2495/Β’/20: Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων

Εκτός από τα πρωϊνά Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Ψυχιατρικής (εντός του Ψ.Ν.Θ., κτήριο της Διοίκησης) λειτουργούν και απογευματινά Ιατρεία Ψυχιατρικής – κατόπιν αμοιβής – σε κτήριο του Ψ.Ν.Θ., στη διεύθυνση: Καραολή & Δημητρίου 1 (πρώην Διοικητηρίου), στο Βαρδάρη, στον 3ο όροφο, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 15:30 – 22:00 μ.μ. Είναι χρήσιμο να έχετε μαζί σας το βιβλιάριο υγείας, τον ΑΜΚΑ, τις εξετάσεις που τυχόν έχετε κάνει στο παρελθόν καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο.

Διαθέσιμα αρχεία

Μετάβαση στο περιεχόμενο