Νοσοκομείο

Προφίλ

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης συνιστά Ειδικό Νοσοκομείο με εκτεταμένη δραστηριότητα στην παροχή υπηρεσιών στον ιδιότυπο χώρο της ψυχικής υγείας, τόσο μέσα από το Δίκτυο των Κοινοτικών Υπηρεσιών του που λειτουργούν

Περισσότερα...

Ιστορική αναδρομή

Ιδρύθηκε για πρώτη φορά το 1917 ως "Aσυλο φρενοβλαβών" με αρχική δύναμη 300 κλινών, στην οδό Ειρήνης στο Βαρδάρη σε μία από τις κακόφημες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Το 1919 αρχίζει

Περισσότερα...

Οργάνωση

Η διάρθρωση του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης με βάση το γενικότερο σχεδιασμό στο χώρο της υγείας είναι η εξής:Η διάρθρωση του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης με βάση το γενικότερο σχεδιασμό στο χώρο

Περισσότερα...

Δίκτυο υπηρεσιών

Υπηρεσίες για τον πολίτη Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας Εξωτερικά Iατρεία - Περιστατικά Ειδικοτήτων Εξωτερικά Iατρεία - Ψυχιατρικά Περιστατικά Επείγοντα Περιστατικά Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείου Συμβουλευτικός Σταθμός Ψυχολόγων Κινητή Μονάδα

Περισσότερα...

Επανενταξιακοί στόχοι

Επανένταξη Moνάδα Επανένταξης Νοσοκομείο Ημέρας Διαμονή στην κοινότητα (Ξενώνες - Οικοτροφεία - προστατευμένα διαμερίσματα) Οικοτροφείο Ευόσμου "Ζέφυρος" Οικοτροφείο Περαία "Χρυσαλίδα" Ενδονοσοκομειακά προγράμματα Μονάδα Πολιτιστικής Επικοινωνίας Εργαστήρια Κατάρτισης και Απασχόλησης Κοι.Σ.Π.Ε.

Περισσότερα...

Εξαρτήσεις

Ψυχοκοινωνικός - Θεραπευτικός και Συμβουλευτικός Σταθμός για 'Ατομα Εξαρτημένα από Αλκοόλ, Φάρμακα και Τυχερά Παιχνίδια Τμήμα Aποκατάστασης Tοξικοεξαρτημένων "Ιανός" Πρόγραμμα Εναλλακτικής θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων "Αργώ"

Περισσότερα...

Παράλληλες δράσεις

Επιτροπές - Υποστηρικτική δράση Επιστημονικό Συμβούλιο Με σοβαρό και καθοριστικό ρόλο στη χάραξη της πολιτικής του νοσοκομείου με άξονα τους επανενταξιακούς του στόχους, το επιστημονικό συμβούλιο έχει εισηγητικό και συμβουλευτικό

Περισσότερα...

Ευρωπαϊκά προγράμματα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης προκειμένου να προχωρήσει στην υλοποίηση των απαραίτητων για τη ριζική μεταβολή στο τοπίο της ψυχικής υγείας δράσεων, ήδη από τα

Περισσότερα...

Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας (ΓΠΔΛΥΥ)

Το Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 4368/2016 και την Α3δ/Γ.Π.οικ./10976/10-02-2017 Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Υγείας με θέμα: “πλαίσιο οργάνωσης

Περισσότερα...

Ολοήμερη λειτουργία

Αριθ. Υ4/147881/10 ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΥΑ Γ2α/οικ.37824/17.06.20 ΦΕΚ 2495/Β'/20: Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων Στο Νοσοκομείο λειτουργούν απογευματινά Ιατρεία Ψυχιατρικής – με αμοιβή – σε 2

Περισσότερα...

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία

Γραμματεία Εξωτερικών ΙατρείωνΠροϊστάμενος/η: Ταχματζίδου ΑλεξάνδραΓραφείο Προϊσταμένης Τηλ.:2313 324 103Email:pr_eksiatr@psychothes.grΗμέρες & ώρες επικοινωνίας κοινού:Δευτέρα - Παρασκευή 08.00 - 14.00 Αγαπητέ πολίτη – ασθενήΤο τμήμα των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου

Περισσότερα...

Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.)

Ν. 4990/2022 ΦΕΚ A’ 210/11.11.2022 «Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) και

Περισσότερα...

Μετάβαση στο περιεχόμενο