Αρχείο αποφάσεων Διοικητή

6

Μαρ 18

Απόφαση Διοικητή 252/2018

Διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων Δείτε εδώ...
Περισσότερα

24

Φεβ 17

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 141/2017

Συμπλήρωση της υπ' αρίθμ. 1105/2016 απόφασης μετακίνησης της ιατρού κας Ειρήνης Χριστοδούλου
Περισσότερα

7

Φεβ 17

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 115/2017

Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή 3ο 7ήμερο σεμινάριο για της χρήσης της μουσικής ως συμπληρωματικής θεραπευτικής προσέγγισης στη διαδικασία απεξάρτησης και επανένταξης εξαρτημένων ατόμων απο ναρκωτικές ουσίες ,...
Περισσότερα

5

Αυγ 16

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 793/2016

∆ιαδικασία κλήρωσης για τον ορισµό µελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή δηµοσίων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων.
Περισσότερα

1

Αυγ 16

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 767/2016

∆ιαδικασία κλήρωσης για τον ορισµό µελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή δηµοσίων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων
Περισσότερα

8

Ιούλ 16

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 700/2016

Διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, σε εφαρμογή...
Περισσότερα

24

Ιούν 16

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 660/2016

Διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, σε εφαρμογή...
Περισσότερα

24

Ιούν 16

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 648/2016

Συγκρότηση επιτροπών για το τρίμηνο ΙΟΥΛΙΟ – ΑΥΓΟΥΣΤΟ- ΣΕΤΕΜΒΡΙΟ 2016
Περισσότερα

31

Μαΐ 16

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 552/2016

Διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, σε εφαρμογή...
Περισσότερα

31

Μαΐ 16

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 553 /2016

Διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκηζης για την διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, σε εφαρμογή...
Περισσότερα

30

Μαΐ 16

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 540/2016

Διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, σε εφαρμογή...
Περισσότερα

13

Απρ 16

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 378/2016

Διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων.
Περισσότερα

4

Απρ 16

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 337/2016

Διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων.
Περισσότερα

18

Μαρ 16

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 245/2016

Διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων
Περισσότερα

1

Μαρ 16

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 201/2016

Διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων
Περισσότερα

10

Φεβ 16

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 129/2016

Διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων.
Περισσότερα

2

Φεβ 16

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 88/2016

Ορισμός Υπευθύνων του Αμφιθεάτρου κτιρίου Διοίκησης του Γ.Ν.Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" - Ψ.Ν.Θ. / Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
Περισσότερα

18

Ιαν 16

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 36/2016

Διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων.
Περισσότερα