• Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΨΥ περιλαμβάνει σεμινάρια Ψυχοδιαγνωστικής, Ψυχοδυναμικής Θεώρησης στην Ψυχιατρική, Γνωστικής – Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας, Γνωστικής – Συμπεριφορικής θεραπείας, Οικογενειακής Συστημικής θεραπείας, Ψυχομετρικών Δοκιμασιών. Μετά την ολοκλήρωση του θεωρητικού μέρους του σεμιναρίου, ανατίθενται στους εκπαιδευόμενους περιστατικά υπό επίβλεψη.
  • Απευθύνεται κυρίως στους ειδικευόμενους στην ψυχιατρική γιατρούς του ΨΝΘ αλλά και – κατόπιν συνεννόησης – σε άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές κτλ) του ΨΝΘ.
  • Το ΚΨΥ συνεργάζεται επίσης με το Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ, για την πρακτική άσκηση φοιτητών ψυχολογίας
  • Το ΚΨΥ έχει να παρουσιάσει ένα πλούσιο ερευνητικό έργο, με ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, με εισηγήσεις σε ημερίδες και δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο