Τμήμα για Άτομα Εξαρτημένα από Αλκοόλ, Φάρμακα και Τυχερά Παιχνίδια

Ψυχοκοινωνικός – Θεραπευτικός και Συμβουλευτικός Σταθμός για Ατομα Εξαρτημένα από Αλκοόλ, Φάρμακα και Τυχερά Παιχνίδια

Mονάδα απεξάρτησης από αλκοόλ, φάρμακα και τυχερά παιχνίδια «Μέθεξις».

Η Μονάδα «Μέθεξις» απευθύνεται σε άτομα εξαρτημένα από αλκοόλ, φάρμακα (όπως ηρεμιστικά, αγχολυτικά, αναλγητικά), από τη χρήση οργανικών διαλυτών (βενζίνη, κόλλες κ.ά.) καθώς και άλλου είδους εθισμούς (π.χ. χαρτοπαιξία, τυχερά παιχνίδια).

Λειτουργεί κυρίως σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης με δυνατότητα – στο μεγαλύτερο ποσοστό – ολοκληρωμένων θεραπευτικών ενεργειών. Οι υπηρεσίες της Μονάδας παρέχονται σε όσους όσοι θεωρούνται ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξάρτησης ως χρήστες ή έμμεσα, σε συμβουλευτικό επίπεδο σε όσους ενδιαφέρονται ως συγγενείς χρηστών. Οι στόχοι του σταθμού πέρα από το θεραπευτικό έργο επικεντρώνονται στην πρόληψη σε όλες τις βαθμίδες, στην εκπαίδευση, τη διασύνδεση, την έρευνα, τη στατιστική επεξεργασία και την ανάλυση θεμάτων εξάρτησης. Δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην επικοινωνία και συνεργασία της θεραπευτικής ομάδας με την οικογένεια τόσο στην πορεία προς την απεξάρτηση όσο και σε επίπεδο άλλου είδους διαταραχών.

Πτολεμαίων 21,1ος ορ., 546 30, Θεσσαλονίκη
2310 542 141
2310 540413

Διαθέσιμα αρχεία