Μονάδα Απεξάρτησης από Αλκοόλ, Φάρμακα και Τυχερά Παιχνίδια

Η Μονάδα Απεξάρτησης από Αλκοόλ, Φάρμακα και Τυχερά Παιχνίδια, η μοναδική του Ε.Σ.Υ. που καλύπτει τις ανάγκες της Βόρειας Ελλάδας εώς και την Λάρισα, αποτελείται από δύο δομές:

 1. Συμβουλευτικός και Θεραπευτικός Σταθμός για άτομα εξαρτημένα από Αλκοόλ, Φάρμακα και Τυχερά Παιχνίδια (ΣΘΣΑ). Ο ΣΘΣΑ, στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο του ΨΝΘ με διεύθυνση Πτολεμαίων 21, 1ος ορ., 54630, Θεσσαλονίκη.
 2. Ανοιχτό Ψυχοθεραπευτικό Πρόγραμμα ”ΜΕΘΕΞΙΣ” (Μερικής Νοσηλείας), στεγάζεται εντός του ΨΝΘ σε κτίριο με δύο ορόφους στην οδό Λαγκαδά 196, Θεσσαλονίκη, 56430

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πτολεμαίων 21,1ος ορ., 546 30, Θεσσαλονίκη
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΡΑΝΤΕΒΟΥ: 2310 542 141
FAX: 2313 324660
  EMAIL: methexis_prpsychothes.gr

Ο Συμβουλευτικός και Θεραπευτικός Σταθμός για άτομα εξαρτημένα από Αλκοόλ, Φάρμακα και Τυχερά παιχνίδια (Σ.Θ.Σ.Α.) είναι μια εξωνοσοκομειακή δομή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του Ε.Σ.Υ.

Απευθύνεται σε άτομα εξαρτημένα από Αλκοόλ, Τυχερά παιχνίδια (Κίνο, στοίχημα, φρουτάκια, χαρτοπαιξία, διαδικτυακός τζόγος κλπ) και συνταγογραφούμενα Φάρμακα (όπως ηρεμιστικά, αγχολυτικά, αναλγητικά-νομίμως συνταγογραφούμενα).

Λειτουργεί κυρίως σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας περίθαλψης με δυνατότητα – στο μεγαλύτερο ποσοστό – ολοκληρωμένων θεραπευτικών ενεργειών. Οι υπηρεσίες της δομής παρέχονται, δωρεάν σε όσους θεωρούνται ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξάρτησης ως χρήστες ή έμμεσα σε όσους ενδιαφέρονται ως συγγενείς χρηστών.

Οι στόχοι του σταθμού πέρα από το θεραπευτικό έργο επικεντρώνονται στην πρόληψη σε όλες τις βαθμίδες, στην εκπαίδευση, στη διασύνδεση, στην έρευνα, στη στατιστική επεξεργασία και στην ανάλυση θεμάτων εξάρτησης. Δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην επικοινωνία και συνεργασία της θεραπευτικής ομάδας με την οικογένεια τόσο στην πορεία προς την απεξάρτηση όσο και σε επίπεδο άλλου είδους διαταραχών.

Ο Σ.Θ.Σ.Α. δεν είναι σε θέση να καλύψει οξέα περιστατικά που χρήζουν άμεσης ιατρικής βοήθειας ή νοσοκομειακής νοσηλείας.

Ανοιχτό Ψυχοθεραπευτικό Πρόγραμμα ”ΜΕΘΕΞΙΣ” (Μερικής Νοσηλείας).

Στόχος η Ψυχική Απεξάρτηση από αλκοόλ, ατόμων που κρίνεται, πως χρήζουν αντιμετώπισης πέραν της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης. Λειτουργεί και στηρίζεται στη φιλοσοφία και τις αρχές της Θεραπευτικής Κοινότητας, με ενεργό συμμετοχή στις ομαδικές δραστηριότητες, που αποσκοπούν στη ανάκτηση και αξιοποίησης κοινωνικών δεξιοτήτων, ανάπτυξη υγιών σχέσεων, αντιπαράθεση με το συναίσθημα, αντιμετώπιση δυσάρεστων συναισθημάτων χωρίς τη βοήθεια χημείας (αλκοόλ, φάρμακα). Η διάρκεια του Προγράμματος είναι, 6-8 εβδομάδες το ελάχιστο.

Σε περιπτώσεις όπου το άτομο αντιμετωπίζει πρόβλημα σωματικής εξάρτησης από το αλκοόλ, σε συνεργασία με την Παθολογική Κλινική του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης γίνεται βραχύχρονη εισαγωγή με σκοπό την σωματική απεξάρτηση. Στην πορεία, ο ενδιαφερόμενος συνεχίζει το θεραπευτικό πρόγραμμα του ”ΜΕΘΕΞΙΣ”, με στόχο την ψυχική απεξάρτησή του.

Το Ανοιχτό Ψυχοθεραπευτικό Πρόγραμμα ”ΜΕΘΕΞΙΣ” δεν είναι σε θέση να καλύψει οξέα περιστατικά που χρήζουν άμεσης ιατρικής βοήθειας ή νοσοκομειακής νοσηλείας.

Θεραπευτικές Δραστηριότητες:

 • Ομαδική ψυχοθεραπεία
 • Ομάδες αντιπαράθεσης και αυτογνωσίας
 • Ομάδα ενημέρωσης (info group)
 • Ατομικές και οικογενειακές ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες
 • Εργοθεραπεία
 • Κοινωνική στήριξη για εξεύρεση κατάλληλης κατοικίας
 • Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων μέσα από ομάδες αυτογνωσίας και αυτοεμπειρίας
 • Φυσιοθεραπεία
 • Αντιμετώπιση συννοσηρότητας
 • Διασυνδετική
 • Ομάδα πρόληψης στην υποτροπή
 • Τμήμα πρωτογενούς πρόληψης για νέους
 • Τμήμα εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας σε θέματα εξάρτησης
 • Τμήμα έρευνας και αξιολόγησης
 • Ομάδες συγγενών
 • Ομάδες επανερχομένων
 • Τομέας έρευνας και στατιστικής
 • Τομέας μηχανοργάνωσης και τεκμηρίωσης

Οι αλκοόλ εξαρτημένοι που ολοκληρώνουν την Θεραπεία τους στο Πρόγραμμα ”ΜΕΘΕΞΙΣ” συνεχίζουν Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία στον ΣΘΣΑ καθώς και μπορούν να συμμετέχουν σε εβδομαδιαίες ομαδικές συνεδρίες ψυχοθεραπείας στα πλαίσια της μεταφροντίδας.

Διαθέσιμα αρχεία