Μονάδα Απεξάρτησης από Αλκοόλ, Φάρμακα και Τυχερά Παιχνίδια

Η Μονάδα Απεξάρτησης από Αλκοόλ, Φάρμακα και Τυχερά Παιχνίδια, η μοναδική του Ε.Σ.Υ. που καλύπτει τις ανάγκες της Βόρειας Ελλάδας εώς και την Λάρισα, αποτελείται από δύο δομές:

 1. Συμβουλευτικός και Θεραπευτικός Σταθμός για άτομα εξαρτημένα από Αλκοόλ, Φάρμακα και Τυχερά Παιχνίδια (ΣΘΣΑ). Ο ΣΘΣΑ, στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο του ΨΝΘ με διεύθυνση Πτολεμαίων 21, 1ος ορ., 54630, Θεσσαλονίκη.
 2. Ανοιχτό Ψυχοθεραπευτικό Πρόγραμμα ”ΜΕΘΕΞΙΣ” (Μερικής Νοσηλείας), στεγάζεται εντός του ΨΝΘ σε κτίριο με δύο ορόφους στην οδό Λαγκαδά 196, Θεσσαλονίκη, 56430

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΓΕΝΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΑ:

2313 324 656
Ημέρες και ώρες επικοινωνίας:  Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00
Διεύθυνση: Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη
 e-mail: methexis_pr@psychothes.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ :

2310 542 141

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας:  Καθημερινά  07:30-15:00 και Δευτέρα και Τετάρτη 07:30-21:00
Διεύθυνση: Πτολεμαίων 21, Θεσσαλονίκη, 1ος όροφος
 e-mail: alcohol@psychothes.gr

Ο Συμβουλευτικός και Θεραπευτικός Σταθμός για άτομα εξαρτημένα από Αλκοόλ, Φάρμακα και Τυχερά παιχνίδια (Σ.Θ.Σ.Α.) είναι μια εξωνοσοκομειακή δομή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του Ε.Σ.Υ.

Απευθύνεται σε άτομα εξαρτημένα από Αλκοόλ, Τυχερά παιχνίδια (Κίνο, στοίχημα, φρουτάκια, χαρτοπαιξία, διαδικτυακός τζόγος κλπ) και συνταγογραφούμενα Φάρμακα (όπως ηρεμιστικά, αγχολυτικά, αναλγητικά-νομίμως συνταγογραφούμενα).

Λειτουργεί κυρίως σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας περίθαλψης με δυνατότητα – στο μεγαλύτερο ποσοστό – ολοκληρωμένων θεραπευτικών ενεργειών. Οι υπηρεσίες της δομής παρέχονται, δωρεάν σε όσους θεωρούνται ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξάρτησης ως χρήστες ή έμμεσα σε όσους ενδιαφέρονται ως συγγενείς χρηστών.

Οι στόχοι του σταθμού πέρα από το θεραπευτικό έργο επικεντρώνονται στην πρόληψη σε όλες τις βαθμίδες, στην εκπαίδευση, στη διασύνδεση, στην έρευνα, στη στατιστική επεξεργασία και στην ανάλυση θεμάτων εξάρτησης. Δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην επικοινωνία και συνεργασία της θεραπευτικής ομάδας με την οικογένεια τόσο στην πορεία προς την απεξάρτηση όσο και σε επίπεδο άλλου είδους διαταραχών.

Ο Σ.Θ.Σ.Α. δεν είναι σε θέση να καλύψει οξέα περιστατικά που χρήζουν άμεσης ιατρικής βοήθειας ή νοσοκομειακής νοσηλείας.

Ανοιχτό Ψυχοθεραπευτικό Πρόγραμμα ”ΜΕΘΕΞΙΣ” (Μερικής Νοσηλείας).

Στόχος η Ψυχική Απεξάρτηση από αλκοόλ, ατόμων που κρίνεται, πως χρήζουν αντιμετώπισης πέραν της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης. Λειτουργεί και στηρίζεται στη φιλοσοφία και τις αρχές της Θεραπευτικής Κοινότητας, με ενεργό συμμετοχή στις ομαδικές δραστηριότητες, που αποσκοπούν στη ανάκτηση και αξιοποίησης κοινωνικών δεξιοτήτων, ανάπτυξη υγιών σχέσεων, αντιπαράθεση με το συναίσθημα, αντιμετώπιση δυσάρεστων συναισθημάτων χωρίς τη βοήθεια χημείας (αλκοόλ, φάρμακα). Η διάρκεια του Προγράμματος είναι, 6-8 εβδομάδες το ελάχιστο.

Σε περιπτώσεις όπου το άτομο αντιμετωπίζει πρόβλημα σωματικής εξάρτησης από το αλκοόλ, σε συνεργασία με την Παθολογική Κλινική του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης γίνεται βραχύχρονη εισαγωγή με σκοπό την σωματική απεξάρτηση. Στην πορεία, ο ενδιαφερόμενος συνεχίζει το θεραπευτικό πρόγραμμα του ”ΜΕΘΕΞΙΣ”, με στόχο την ψυχική απεξάρτησή του.

Το Ανοιχτό Ψυχοθεραπευτικό Πρόγραμμα ”ΜΕΘΕΞΙΣ” δεν είναι σε θέση να καλύψει οξέα περιστατικά που χρήζουν άμεσης ιατρικής βοήθειας ή νοσοκομειακής νοσηλείας.

Θεραπευτικές Δραστηριότητες:

 • Ομαδική ψυχοθεραπεία
 • Ομάδες αντιπαράθεσης και αυτογνωσίας
 • Ομάδα ενημέρωσης (info group)
 • Ατομικές και οικογενειακές ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες
 • Εργοθεραπεία
 • Κοινωνική στήριξη για εξεύρεση κατάλληλης κατοικίας
 • Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων μέσα από ομάδες αυτογνωσίας και αυτοεμπειρίας
 • Φυσιοθεραπεία
 • Αντιμετώπιση συννοσηρότητας
 • Διασυνδετική
 • Ομάδα πρόληψης στην υποτροπή
 • Τμήμα πρωτογενούς πρόληψης για νέους
 • Τμήμα εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας σε θέματα εξάρτησης
 • Τμήμα έρευνας και αξιολόγησης
 • Ομάδες συγγενών
 • Ομάδες επανερχομένων
 • Τομέας έρευνας και στατιστικής
 • Τομέας μηχανοργάνωσης και τεκμηρίωσης

Οι αλκοόλ εξαρτημένοι που ολοκληρώνουν την Θεραπεία τους στο Πρόγραμμα ”ΜΕΘΕΞΙΣ” συνεχίζουν Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία στον ΣΘΣΑ καθώς και μπορούν να συμμετέχουν σε εβδομαδιαίες ομαδικές συνεδρίες ψυχοθεραπείας στα πλαίσια της μεταφροντίδας.


Το CONTRA CLUB της Μονάδας Απεξάρτησης από το Αλκοόλ, Φάρμακα και Τυχερά Παιγνίδια λειτουργεί σαν πολυδύναμο κέντρο με θεραπευτικό, ψυχοπαιδαγωγικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, προσανατολισμό και σκοπό την πρόληψη και την επανένταξη, ενάντια στον κοινωνικό αποκλεισμό, εξαρτημένων ατόμων. Η δημιουργία προϋποθέσεων για την βελτίωση του λειτουργικού επιπέδου του εξαρτημένου στοχεύει στην ένταξη στην αγορά εργασίας και στην ενσωμάτωση του στο κοινωνικό σύνολο.

Ένας χώρος συναναστροφών, υποστηρικτικός και ελεύθερος αλκοόλ, βοηθά σε μεγάλο βαθμό, τους μεν αποθεραπευθέντες στην προσπάθεια τους στη διατήρηση της αποχής, στους δε χρήστες στην κινητοποίηση τους για θεραπεία.

Η παρεχόμενη υπηρεσία του CONTRA CLUB συμπληρώνεται με πρόληψη στην υποτροπή, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση για θεραπεία, δημιουργική εκμετάλλευση ελεύθερου χρόνου, ψυχαγωγικές δραστηριότητες χωρίς τη χρήση αλκοόλ (εκθέσεις φωτογραφίας, ζωγραφικής, ομιλίες με πολιτιστικό ενδιαφέρον, κλπ), αποφυγή της απομόνωσης και της περιθωριοποίησης. Επιπλέον διασύνδεση με αγορά εργασίας και με φορείς που δραστηριοποιούνται (ΟΑΕΔ). Βελτίωση και εκμάθηση προ-επαγγελματικών δεξιοτήτων για εύρεση εργασίας.

«Συνέχιση υποστήριξης υπηρεσιών της Μονάδας απεξάρτησης από το αλκοόλ και τις ‘νόμιμες’ εξαρτήσεις/Πολυδύναμο Θεραπευτικό Κέντρο για τις Νόμιμες Εξαρτήσεις» με Κωδικό ΟΠΣ 6001787, χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).. [Συνολικός προϋπολογισμός 137.588,99€]

Διαθέσιμα αρχεία

Μετάβαση στο περιεχόμενο