Αρχείο Τεχνικές Προδιαγραφές Προς Διαβούλευση

8

Δεκ 15

Υλοποίηση του έργου «Λογιστική Υποστήριξη – Σύνταξη Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων οικονομικής χρήσης 2015

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» - Ψ.Ν.Θ (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) ανακοινώνει ότι στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας έτους 2014 και διενέργειας Κοινού Πρόχειρου Διαγωνισμού με...
Περισσότερα

8

Δεκ 15

Διενέργεια Διαγωνισμού με αντικείμενο τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» - Ψ.Ν.Θ (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) ανακοινώνει ότι στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας έτους 2014 και διενέργειας Κοινού Πρόχειρου Διαγωνισμού με...
Περισσότερα

27

Νοέ 15

Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια Ειδών Ιματισμού

Αυτό είναι ένα απόσπασμα του διαγωνισμού 1
Περισσότερα

23

Νοέ 15

Τεχνικές Προδιαγραφές για Υγειονομικές Υπηρεσίες στο χώρο εργασίας

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» - Ψ.Ν.Θ (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) ανακοινώνει ότι στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας έτους 2014 και διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με...
Περισσότερα

23

Νοέ 15

Τεχνικές Προδιαγραφές για Υπηρεσίες Υγείας και Ασφάλειας

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» - Ψ.Ν.Θ.(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) ανακοινώνει ότι στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας έτους 2014 και διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο...
Περισσότερα