Αρχείο Απευθείας Αναθέσεων

4

Φεβ 16

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONEΡ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» (ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Το Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8658/22-12-2015 Αίτηση Προμήθειας Εξωσυμβατικών Ειδών, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή προσφορών,...
Περισσότερα

4

Φεβ 16

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» (ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Το Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3547/17-12-2015 Αίτηση Προμήθειας Εξωσυμβατικών Ειδών, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή προσφορών,...
Περισσότερα

30

Δεκ 15

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 854/2015

Διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων.
Περισσότερα

2

Δεκ 15

Απευθείας ανάθεση τόνερ

Το Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3350/27-11-2015 Αίτηση Προμήθειας Εξωσυμβατικών Ειδών, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή προσφορών,...
Περισσότερα

2

Δεκ 15

Απευθείας ανάθεση γραφικής ύλης

Το Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 3347/20-11-2015 και 3348/20-11-2015 Αιτήσεις Προμήθειας Εξωσυμβατικών Ειδών, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη...
Περισσότερα

2

Δεκ 15

Απευθείας ανάθεση ειδών καθαριότητας

Το Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3344/17-11-2015 Αίτηση Προμήθειας Εξωσυμβατικών Ειδών, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή προσφορών,...
Περισσότερα

2

Δεκ 15

Απευθείας ανάθεση προμήθειας υγειονομικού υλικού

Το Γ.Ν.Θ. "Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" (Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 3342/17-11-2015 και 3343/17-11-2015 Αιτήσεις Προμήθειας Εξωσυμβατικών Ειδών, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή προσφορών, για την...
Περισσότερα

2

Δεκ 15

Απευθείας ανάθεση ασφαλιστικής κάλυψης οχημάτων

Το Γ.Ν.Θ. Γ. "ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" (ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 786η/23-11-2015 απόφαση του Διοικητή, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή προσφορών, για την ανάθεση της...
Περισσότερα

2

Δεκ 15

Απευθείας ανάθεση μετατροπής οχήματος σε υγραέριο

Το Γ.Ν.Θ. "Γ. Παπανικολάου" (Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με την από 16-11- 2015 Εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ψ.Ν.Θ., πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή προσφορών, για...
Περισσότερα

2

Δεκ 15

Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια γραφικής ύλης

Το Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 3335/14-10-2015 και 4298/01-11-2015 Αιτήσεις Προμήθειας Εξωσυμβατικών Ειδών, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη...
Περισσότερα

10

Νοέ 15

Απευθείας ανάθεση για τον ετήσιο έλεγχο των αναλκυστήρων

Αυτό είναι το κείμενο για την απευθείας ανάθεση του...
Περισσότερα
1 10 11 12