Αρχείο Απευθείας Αναθέσεων

2

Δεκ 15

Απευθείας ανάθεση ειδών καθαριότητας

Το Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3344/17-11-2015 Αίτηση Προμήθειας Εξωσυμβατικών Ειδών, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή προσφορών,...
Περισσότερα

2

Δεκ 15

Απευθείας ανάθεση προμήθειας υγειονομικού υλικού

Το Γ.Ν.Θ. "Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" (Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 3342/17-11-2015 και 3343/17-11-2015 Αιτήσεις Προμήθειας Εξωσυμβατικών Ειδών, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή προσφορών, για την...
Περισσότερα

2

Δεκ 15

Απευθείας ανάθεση ασφαλιστικής κάλυψης οχημάτων

Το Γ.Ν.Θ. Γ. "ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" (ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 786η/23-11-2015 απόφαση του Διοικητή, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή προσφορών, για την ανάθεση της...
Περισσότερα

2

Δεκ 15

Απευθείας ανάθεση μετατροπής οχήματος σε υγραέριο

Το Γ.Ν.Θ. "Γ. Παπανικολάου" (Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με την από 16-11- 2015 Εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ψ.Ν.Θ., πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή προσφορών, για...
Περισσότερα

2

Δεκ 15

Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια γραφικής ύλης

Το Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 3335/14-10-2015 και 4298/01-11-2015 Αιτήσεις Προμήθειας Εξωσυμβατικών Ειδών, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη...
Περισσότερα

10

Νοέ 15

Απευθείας ανάθεση για τον ετήσιο έλεγχο των αναλκυστήρων

Αυτό είναι το κείμενο για την απευθείας ανάθεση του...
Περισσότερα
1 8 9 10