Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” – Ψ.Ν.Θ.

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (Ψ.Ν.Θ.).

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης συνιστά Ειδικό Νοσοκομείο με εκτεταμένη δραστηριότητα στην παροχή υπηρεσιών στον ιδιότυπο χώρο της ψυχικής υγείας, τόσο μέσα από το Δίκτυο των Κοινοτικών Υπηρεσιών του που λειτουργούν στο νομό Θεσσαλονίκης όσο και με τη λειτουργία του ως φορέας Εκπαίδευσης.

Από 01/01/2013 τα λειτουργούντα υπό ενιαία διοίκηση διασυνδεόμενα Νοσοκομεία του ΕΣΥ: Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ.Παπανικολάου» και το «Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης», αποτελούν εφεξής αυτοτελές και ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία: «Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ.Παπανικολαου».

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας και παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε ερώτηση.

ΓΠΔΛΥΥ

Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΙΑΝΟΣ

Τμήμα Αποκατάστασης Τοξικοεξαρτημένων

Περισσότερα

ΑΡΓΩ

Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων

Περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Μονάδα Πρασίνου Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης

Περισσότερα

Κι.Μο.Ψ.Υ.Π.Ε.

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών-Εφήβων

Περισσότερα

Γ.Ε.Π.Ε.Κ.Δ.

Γραφείο Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Έρευνας & Καινοτόμων Δράσεων

Περισσότερα

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Τμήμα Αιμοδοσίας Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης

Περισσότερα