ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ // Ορθή Επανάληψη

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ CPV(90911200-8), ΓΙΑ ΟΚΤΩ (8) ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΜΗΝΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο