ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΚΨΥΚΤ » C P V ( 4 5 4 3 2 1 0 0 – 5 )

Μετάβαση στο περιεχόμενο