Διευκρινήσεις σχετικά με την υπ’ αρίθμ. 4752/25-02-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες διαχείρισης νοσοκομειακών αποβλήτων

Μετάβαση στο περιεχόμενο