Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.)

Ν. 4990/2022 ΦΕΚ A’ 210/11.11.2022 «Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις».

Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.)

Παναγιώτης Κερεφιάδης
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
Τηλ: 2313-324109, email: pkerefiadis@psychothes.gr

Διαθέσιμα αρχεία

  • pdf Ν. 4990/2022
    Ν. 4990/2022
    Μέγεθος αρχείου: 371 KB Λήψεις: 43
Μετάβαση στο περιεχόμενο