Επανενταξιακοί στόχοι

Επανένταξη

 • Moνάδα Επανένταξης
 • Νοσοκομείο Ημέρας
 • Διαμονή στην κοινότητα (Ξενώνες – Οικοτροφεία – προστατευμένα διαμερίσματα)
 • Οικοτροφείο Ευόσμου «Ζέφυρος»
 • Οικοτροφείο Περαία «Χρυσαλίδα»
 • Ενδονοσοκομειακά προγράμματα
 • Μονάδα Πολιτιστικής Επικοινωνίας

Εργαστήρια Κατάρτισης και Απασχόλησης

 • Κοι.Σ.Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • Μονάδα Πρασίνου
 • Εργαστήρι κεραμικής «ΠΥΞΙΔΑ»
 • Κορνιζοποιείο
 • Μονάδα Ανακύκλωσης «Πρωτέας»
 • Εργαστήρι Ξυλογλυπτικής «Μύρων»
 • Συνεργείο Καθαρισμού «Λάτρα»
 • To «Μαγαζάκι της τέχνης»