Απευθείας Αναθέσεις

4

Ιούν 19

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία  συλλογής προσφορών, για την αγορά και τοποθέτηση κλιματιστικών μηχανημάτων, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 10964/31-05-2019...
Περισσότερα

31

Μαΐ 19

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την αρ. 248η/29-05-2019 απόφαση της Διοικήτριας του Νοσοκομείου πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία συλλογής προσφορών για Υπηρεσίες Διαχείρισης...
Περισσότερα

29

Μαΐ 19

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 17ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ε.Θ.ΕΑ. «ΑΡΓΩ», ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την απόφαση αρ. 7η /20-03-2019 συνεδρίασης του Δ.Σ. (θέμα 3ο) πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή προσφορών ενοικίασης χώρου...
Περισσότερα

24

Μαΐ 19

Απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία συλλογής προσφορών στους ΚοιΣΠΕ, για υπηρεσίες προσωπικού εστίασης

Απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία συλλογής προσφορών στους ΚοιΣΠΕ, για υπηρεσίες προσωπικού εστίασης (1 μάγειρας, 1 βοηθός μάγειρα και 1 πλύντης), για τις ανάγκες των μαγειρείων της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό...
Περισσότερα

8

Μαΐ 19

Απευθείας ανάθεση συλλογής προσφορών, από τους Κοι.Σ.Π.Ε. για υπηρεσίες προσωπικού, ενός (1) Τηλεφωνητή-τριας, για τρεις (3) μήνες για τις ανάγκες του Τηλεφωνικού Κέντρου της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Το Γ.Ν.Θ. « Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»- Ψ.Ν.Θ., ( Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 8384/25-04-2019 αίτημα της  Προϊσταμένης του Τμήματος Επιστασίας και Ιματισμού, πρόκειται να προβεί σε απευθείας...
Περισσότερα

3

Μαΐ 19

Απευθείας ανάθεση συλλογής προσφορών, για υπηρεσίες προσωπικού εστίασης (1 μάγειρας, 1 βοηθός μάγειρα και 1 πλύντης), για τις ανάγκες των μαγειρείων της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Το Γ.Ν.Θ. « Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»- Ψ.Ν.Θ., ( Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 8102/22-04-2019 αίτημα του Προϊσταμένου το Τμήματος Διατροφής, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με...
Περισσότερα

25

Απρ 19

Απευθείας ανάθεση συλλογής προσφορών, στους Κοι.Σ.Π.Ε. για υπηρεσίες προσωπικού εστίασης (1 μάγειρας, 1 βοηθός μάγειρα και 1 πλύντης), για τις ανάγκες των μαγειρείων της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Το Γ.Ν.Θ. « Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»- Ψ.Ν.Θ., ( Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 8102/22-04-2019 αίτημα του Προϊσταμένου το Τμήματος Διατροφής, λόγω έλλειψης προσωπικού στα Μαγειρεία του Ψ.Ν.Θ.,...
Περισσότερα

24

Απρ 19

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»-Ψ.Ν.Θ. (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Το Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» -Ψ.Ν.Θ., ( Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης),  σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5172/24-04-2019 Αίτηση Προμήθειας Εξωσυμβατικών Ειδών, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή προσφορών,...
Περισσότερα

19

Απρ 19

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 7716/15-04-2019 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή προσφορών  για την αντικατάσταση των...
Περισσότερα

18

Απρ 19

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ -ΣΑΡΩΤΗ- VITA FLEX,ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΥΓΡΑ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»-Ψ.Ν.Θ.(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Το Γ.Ν.Θ. « Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»- Ψ.Ν.Θ., ( Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με την υπ’ αρ. 10/01-04-2019 Αίτηση Προμήθειας Εξωσυμβατικών Ειδών, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή...
Περισσότερα