Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” – Ψ.Ν.Θ.

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (Ψ.Ν.Θ.)

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης συνιστά Ειδικό Νοσοκομείο με εκτεταμένη δραστηριότητα στην παροχή υπηρεσιών στον ιδιότυπο χώρο της ψυχικής υγείας, τόσο μέσα από το Δίκτυο των Κοινοτικών Υπηρεσιών του που λειτουργούν στο νομό Θεσσαλονίκης όσο και με τη λειτουργία του ως φορέας Εκπαίδευσης.

Από 01/01/2013 τα λειτουργούντα υπό ενιαία διοίκηση διασυνδεόμενα Νοσοκομεία του ΕΣΥ: Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ.Παπανικολάου» και το «Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης», αποτελούν εφεξής αυτοτελές και ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία: «Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ.Παπανικολαου».

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας και παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε ερώτηση.

COVID-19


Σε εφαρμογή των μέτρων για τον περιορισμό μετάδοσης της Covid-19, σύμφωνα με το υπ. αριθμ. πρωτ.: ΟΙΚ. 60239/01-10-2021 έγγραφο οδηγιών του Υ.Υ., σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Ασθενείς που προσέρχονται για εξέταση δεν υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο covid-19 (δεν υποχρεούνται να επιδείξουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης τελευταίου 6μήνου ή PCR / RAPID Test τελευταίων 48 ωρών).

2. Συνοδοί ασθενών για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών δεν υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο covid-19 (δεν υποχρεούνται να επιδείξουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης τελευταίου 6μήνου ή PCR / RAPID Test τελευταίων 48 ωρών).

3. Συνοδοί ασθενών για τα Εξωτερικά & Απογευματινά Ιατρεία υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο για covid-19 (υποχρεωτική η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης τελευταίου 6μήνου ή PCR / RAPID Test τελευταίων 48ωρών).

Ψυχολογική Υποστήριξη & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες