Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια Ειδών Ιματισμού

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) ανακοινώνει ότι στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας έτους 2014 και διενέργειας Κοινού Ανοικτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την Προμήθεια «ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ» (CPV30728000) για τις ανάγκες των Νοσοκομείων Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, όπως αυτές έχουν συνταχθεί από αρμόδια Επιτροπή του Νοσοκομείου.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 27 Νοεμβρίου 2015 έως 07 Δεκεμβρίου 2015.

Διαθέσιμα αρχεία