ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ Κ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ .Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ).»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Το Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου ( Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητή 477/12-5-2016 , πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή προσφορών, για την προμήθεια μουσικού εξοπλισμού για το εγκεκριμένο Ευρωπαικό Πρόγραμμα Erasmus+ KA2 με τίτλο «Στρατηγική συνεργασία και εκπαίδευση στην χρήση της μουσικής ως πρόσθετο θεραπευτικό εργαλείο στην διαδικασία σωματικής απεξάρτησης κ επανένταξης εξαρτημένων ατόμων.

Διαθέσιμα αρχεία