Τεχνικές Προδιαγραφές για Υπηρεσίες Υγείας και Ασφάλειας

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ.(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) ανακοινώνει ότι στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας έτους 2014 και διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο τις Υπηρεσίες Υγείας και Ασφάλειας, τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, όπως αυτές έχουν συνταχθεί από αρμόδια Επιτροπή του Νοσοκομείου.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 18 Νοεμρίου 2015 έως 24 Νοεμβρίου 2015

Διαθέσιμα αρχεία