Σχόλια επί της Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για Προϊόντα Καθαρισμού.

Σας ενημερώνουμε ότι στη Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για Προϊόντα Καθαρισμού, η οποία διήρκεσε από 01-12-2020 έως 07-12-2020 συμμετείχαν οι εταιρείες Πέτρος Χαρ. Κοσμίδης & ΣΙΑ Ε.Ε. και Paul Hartmann Hellas Α.Ε., οι οποίες υπέβαλαν σχόλια – παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών τα οποία επισυνάπτονται.

Διαθέσιμα αρχεία