Συλλογή προσφορών με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για ενοικίαση των αγροτεμαχίων

Το Γ.Ν.Θ. « Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»- Ψ.Ν.Θ., ( Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), πρόκειται να προβεί σε συλλογή προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την ενοικίαση των κάτωθι μη αρδεύσιμων αγροτεμαχίων με αρ. 59 από τον πίνακα οριστικής διανομής τα οποία βρίσκονται στο δημοτικό διαμέρισμα Σαρακήνας (Δημοτική Ενότητα Καλινδοίων) του Δήμου Λαγκαδά και είναι ιδιοκτησία του Νοσοκομείου:

Α) έκτασης 16 στρεμμάτων το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Κάμπος και
Β) έκτασης 22 στρεμμάτων το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Σαραμισέ

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη, με ελάχιστη προτεινόμενη μίσθωση 620,00€ ανά έτος.

Διαθέσιμα αρχεία