Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το “Γ.Ν.Θ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” – Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της υλοποίησης  του εγκεκριμένου προγράμματος Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA2, με ττίλο “Στρατηγική συνεργασία και εκπαίδευση στην χρήση της μουσικής ως πρόσθετο θεραπευτικό εργαλείο στην διαδικασία σωματικής απεξάρτησης και επανένταξης εξαρτημένων ατόμων”, με ακρωνύμιο “MUSICDARE”, προβαίνει σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Περισσότερες λεπτομέρειες στο αρχείο που επισυνάπτεται παρακάτω: