Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση απασχόλησης Νομικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) Μερικής Απασχόλησης για την Πράξη ΕΣΠΑ «Συνέχιση της Υποστήριξης της Απασχολησιμότητας των Απεξαρτημένων Ατόμων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001812, που υλοποιείται από το Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων «ΑΡΓΩ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία»

Διαθέσιμα αρχεία Παράρτημα1_Αίτηση Μέγεθος αρχείου: 61 KB Λήψεις: 81 Παράρτημα2_ΥΔ_κωλυματος Μέγεθος αρχείου: 50 KB Λήψεις: 57 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Νομικό Μέγεθος αρχείου: 491 KB Λήψεις: 258 Παράρτημα3_ΥΔ_προσωπικά_δεδομένα Μέγεθος αρχείου: 39 KB Λήψεις: 50