Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση για την συντήρηση τηλεφωνικού δικτύου και κέντρου, για το έτος 2020-2021