ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – MUS.I.C.D.A.RE “E-course”

O Οργανισμός PYE στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “MUS.I.C.D.A.RE- Στρατηγική σύμπραξη κι εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση της μουσικής ως συμπληρωματικής θεραπευτικής προσέγγισης στη διαδικασία απεξάρτησης και επανένταξης ατόμων που πάσχουν από εξάρτηση από ναρκωτικές ουσίες”, το οποίο υλοποιείται μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) ως Εθνικής Μονάδας Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+, Δράση KA2 Εκπαίδευση Ενηλίκων, και ειδικότερα στο πλαίσιο υλοποίησης του Output 02 με τίτλο “E-Course”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε τρείς κύκλους, διάρκειας 2 μηνών έκαστος, σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες φορείς (εταίρους) του έργου: το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Γ. Παπανικολάου”, από την Ελλάδα, και το Πανεπιστήμιο της NIMES από την Γαλλία,

Καλεί

τους ενδιαφερόμενους/ες που ανήκουν σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω ομάδες να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή και παρακολούθηση του δεύτερου κύκλου υλοποίησης του Output 02 – “E-course”, ο οποίος προβλέπεται να διεξαχθεί σε διάρκεια 2 μηνών και ειδικότερα κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018, στην Αγγλική γλώσσα.