ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ MUS.I.C.D.A.RE

O Οργανισμός PYE GLOBAL στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “MUS.I.C.D.A.RE- Στρατηγική σύμπραξη κι εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση της μουσικής ως συμπληρωματικής θεραπευτικής προσέγγισης στη διαδικασία απεξάρτησης και επανένταξης ατόμων που πάσχουν από εξάρτηση από ναρκωτικές ουσίες”, το οποίο υλοποιείται μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) ως Εθνικής Μονάδας Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+, Δράση KA2 Εκπαίδευση Ενηλίκων, και ειδικότερα στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο Διεθνικές Δραστηριότητες Μάθησης/Διδασκαλίας/Κατάρτισης, Πνευματικά Δικαιώματα 06 «Υλοποίηση 7ήμερων Σεμιναρίων», τα οποία πραγματοποιούνται σε τρείς κύκλους, στην Ελλάδα, Γαλλία και Αγγλία αντίστοιχα, σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες φορείς (εταίρους) του έργου: το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από την Ελλάδα, το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Γ. Ν. Θ. “Γ. Παπανικολάου” από την Ελλάδα, και το Πανεπιστήμιο της NIMES από τη Γαλλία,

Καλεί

τους ενδιαφερόμενους/ες που ανήκουν σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω ομάδες να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή και παρακολούθηση του τρίτου κύκλου υλοποίησης του 7ήμερου σεμιναρίου, ο οποίος θα διεξαχθεί 18-24 Απριλίου 2017 στο Πανεπιστήμιο του Brighton, UK.