ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Β’ κύκλο υλοποίησης Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης είκοσι (20) ωφελούμενους της ομάδας στόχου: «Απεξαρτημένα άτομα ή άτομα που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης» για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και την πιστοποίησή τους από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης προσώπων, στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

1) Βιολογική Καλλιέργεια, δέκα (10) άτομα και

2) Ανακύκλωση/Επανάχρηση, δέκα (10) άτομα

Περισσότερες πληροφορίες στα επισυναπτόμενα αρχεία παρακάτω:

Διαθέσιμα αρχεία